Terve suu ja hampaat

03.02.2019

Terve suu ja terveet hampaat ovat iso osa lemmikin hyvinvointia

Lemmikin suun ja hampaiden tarkastaminen sekä tarpeen mukaan tehtävä plakin ja hammaskiven poisto on tärkeä osa lemmikin säännöllistä terveydenhuoltoa. Hampaiden terveyden perusteellinen tarkastaminen vaatii aina yleisanestesiassa tehtävän hammastarkastuksen ja tarvittaessa tehtävän hampaiden röntgenkuvauksen. Hampaiden röntgenkuvaus paljastaa usein hampaista ongelmia, joita ei silmäämäräisesti ole mahdollista diagnosoida. Hampaisiin perehtynyt eläinlääkäri osaa tunnistaa hoitoa vaativat hampaat ja tekee hammastarkastuksen ja röntgenkuvien perusteella toimintasuunnitelman hampaiden hoitamiseksi.


 "Kuvassa kissan alaposkihampaat. 


Vasemmanpuoleisessa hampaassa voimakas luukato ja pitkälle edennyt parodontiitti. Hammas on varmasti kipeä ja se tulisi poistaa sillä hammas ylläpitää tulehdusta. Tulehdus yltää myös viereisen hampaan takajuuren takapinnalle. Huolellisella puhdistuksella ja hampaiden kotihoidolla keskimmäinen hammas on pelastettavissa. Oikean puoleisessa hampaassa resorptioleesio. Kruunussa myös näkyvissä pieni syöpymä alue, joka ei näy silmämääräisessä tutkimuksessa. Takajuuressa isot resorptiomuutokset. Vaikka hammas näyttää päälle päin hyvältä, on se varmasti kipeä."

Titta Kokkonen on yksi klinikallamme työskentelevistä eläinlääkäreistä, joka on jatkokouluttautunut ja perehtynyt lemmikkien hammashoitoihin. 

Titta on valmistunut eläinlääketieteen lisensiaatiksi Helsingistä vuonna

1999 ja suorittanut tämän jälkeen hammaseläinlääketieteen jatko-opintoja Euroopassa vuosina 2015 - 2018. Titta on perehtynyt vaativiin hammashoitoihin, kuten hampaiden kirurgisiin poistoihin, paikkauksiin, oikomahoitoihin, pulpa-amputaatioihin, juurihoitoihin ja suukirurgiaan.
Eläinlääkäri Titta Kokkonen tekemässä kirurgista hampaiden poistoa kissalle. Turvallisen anestesian varmistamiseksi kissa on kytkettynä inhalaatioanestesiakoneeseen sekä Cardell-anestesiavalvontamonitoriin, joka mittaa toimenpiteen aikana kissan hengitys-sekä sydänfrekvenssiä, verenpainetta, happisaturaatiota, lämpötilaa ja antaa lisäksi ekg- ja kapnogrammikäyrän. Kissa on toimenpiteen ajan suonensisäisessä nesteytyksessä, jonka lisäksi kissalla on kipuinfuusio. Molempia säädellään infuusiopumpun avulla. 

Kirurginen hampaan poisto on leukakirurgiaan verrattavissa ja vaatii riittävän kivunlievityksen toimenpiteen aikana. Kissan lämpötilasta huolehditaan lämpöpatjan avulla. Eläinlääkärillä on toimenpiteen aikana aina myös koulutettu hoitaja avustamassa toimenpiteessä ja valvomassa potilaan anestesiaa.

Eläinlääkärin perehtyneisyys, koulutettu hoitaja ja klinikan oikeanlaiset laitteet mahdollistavat vaativienkin hammastoimenpiteiden ja anestesioiden turvallisen toteuttamisen. Lemmikin korke ikä tai perussairaudet nostavat anestesiariskiä, mutta eivät ole este anestesialle. Lemmikin korkea ikä nostaa anestesiariskiä lähinnä mahdollisesti piilevien, ikään liittyvien, sairauksien vuoksi. Ikä itsessään ei ole este anestesialle. Pahasti tulehtuneet hampaat ovat isompi komplikaatioriski lemmikille, kuin anestesiasta aiheutuva riski. 

Parodontiittisuu on todella kipeä ja omistaja usein huomaa lemmikin olleen kipeä vasta kun suu on hoidettu terveeksi. Pahasti tulehtunut suu on eläinsuojelullinen ongelma.

Anestesiaan liittyviä riskejä on mahdollista kartoittaa ennen anestesiaa tutkittavilla verinäytteillä ja terveystarkastuksella, jolloin arvioidaan lemmikin suun kuntoa ja yleistä terveydentilaa sekä hampaiden hoidon tarvetta. Terve, hoidettu suu parantaa huomattavasti iäkkäänkin lemmikin elämänlaatua ja yleistä terveydentilaa. Mikäli lemmikkisi suun terveydentila mietityttää niin suosittelemme varamaan ajan hampaiden tarkastukseen hampaisiin perehtyneelle eläinlääkärillemme. Huomioithan, että hammastoimenpideaikamme ovat kysyttyjä, joten olethan ajoissa yhteydessä klinikallemme, mikäli lemmikkisi tarvitsee hampaiden huoltoa.

VARAA AIKA LEMMIKKISI SUUN TARKISTUKSEEN NETTIAJANVARAUKSEMME KAUTTA TÄSTÄ


Asiasanat: terve suu, hampaat, hammas, hammashoidot, hammaseläinläkääkäri, hammaskivi, plakki, hammaskiven.


Kivutonta hammashoitoa

01.02.2019
Klinikallamme tehdään lähes päivittäin erilaisia hammastoimenpiteitä pienille ja suurille lemmikeille. Kuvassa hammaseläinlääkärimme Titta Kokkonen hammashoitotyössä.Klinikallamme tehdään lähes päivittäin erilaisia hammastoimenpiteitä pienille ja suurille lemmikeille. Koirien ja kissojen hammaskivenpoisto on yksi yleisimmistä hammastoimenpiteistämme. Koirien ja kissojen lisäksi klinikallamme käy säännöllisesti kaneja hampaiden raspauksessa ja hammaspiikkien poistossa. Eläinlääkärimme ovat lyhentäneet myös pientenn jyrsijöiden kuten hamsterien hampaita. Eksoottisin hammaspotilaamme lienee fretti, jolta poistimme kaksi vaurioitunutta poskihammasta. Klinikallamme työskentelee kaksi hampaisiin perehtynyttä eläinlääkäriä Titta Kokkonen ja Tiia Haukka, jotka vastaavat lemmikkien vaativimmista hammashoidoista. 


Hammastoimenpiteet, joita klinikallamme on mahdollista tehd 

- koirien ja kissojen hammaskivenpoisto
- koirien ja kissojen irtoamattomien tai purentavirheiden korjaamiseen tarvittavien maitohampaiden poistot
- kanien ja jyrsijöiden hampaiden lyhennys ja raspaus
- hammasröntgenkuvaus
- vaurioituneiden hampaiden poistot
- hampaan pulpa-amputaatio
- hampaan pinnoitus


Hammastoimenpiteiden turvallinen suorittaminen vaatii vähintään eläimen rauhoittamisen ja kaikki pidempikestoiset sekä vaativammat hammastoimenpiteet teemme aina yleisanestesiassa. Ennen eläimen rauhoittamista eläinlääkärimme tekee lemmikille yleistutkimuksen, tarkistaa lemmikin suun silmämääräisesti ja määrittää anestesiariskiluokan. Hammastoimenpiteet ovat yleensä pitkäkestoisia ja vaativat pitkän anestesian. Suosittelemme etenkin iäkkäämpien lemmikkien osalta verinäytteiden tutkimista ennen rauhoittamista, jotta eläinlääkärimme pystyvät varmistamaan mahdollisimman turvallisen anestesian suunnitelun ja toteutumisen.

Ennen isompien hammastoimenpiteiden suorittamista lemmikin hampaat tulee röntgenkuvata. Röntgenkuvaus on turvallisen ja ammattimaisen hammastoimenpiteen suorittamisen perusta. Röntgenkuvien avulla eläinlääkärimme saavat tietoa mahdollisista hampaiden ongelmista, joita ei pystytä silmämääräisesti diagnosoimaan. Esimerkiksi kissojen hampaiden ongelmista jää yli 50 % huomaamatta ilman röntgenkuvausta. Röntgenkuvien ja perusteellisen hammastarkastuksen jälkeen eläinlääkärimme tekee lemmikille hoitosuunnitelman, jonka perusteella mahdollisia toimenpiteitä lähdetään suorittamaan. Hammastarkastuksesta, röntgenkuvista, hoitosuunnitelmasta ja tehdyistä toimenpiteistä sekä suoritetusta anestesiasta jää aina merkintä potilastietojärjestelmäämme.

Huolellisella dokumentoinnilla varmistamme turvallisen hoidon lemmikillesi myös jatkossa.Kuvassa kissan alaposkihampaat. Vasemmanpuoleisessa hampaassa voimakas luukato ja pitkälle edennyt parodontiitti. Hammas on varmasti kipeä ja se tulisi poistaa sillä hammas ylläpitää tulehdusta. Tulehdus yltää myös viereisen hampaan takajuuren takapinnalle. Huolellisella puhdistuksella ja hampaiden kotihoidolla keskimmäinen hammas on pelastettavissa. Oikean puoleisessa hampaassa resorptioleesio. Kruunussa myös näkyvissä pieni syöpymä alue, joka ei näy silmämääräisessä tutkimuksessa. Takajuuressa isot resorptiomuutokset. Vaikka hammas näyttää päälle päin hyvältä, on se varmasti kipeä.

Eläinlääkärin avustajana toimenpiteessä on aina koulutettu hoitaja. Hoitaja valmistelee toimenpidehuoneen ja lemmikin toimenpidettä varten sekä puhdistaa ja kiillottaa lemmikin hampaat ennen mahdollisia muita hammastoimenpiteitä. Toimenpiteiden ajan hoitaja tekee tiivisti yhteistyötä eläinlääkärin kanssa seuraten lemmikin vointia ja valvoen anestesiaa. Hoitajan apuna anestesian valvonnassa on anestesiamonitori, joka mittaa lemmikin elintoimintoja. 


Anestesian aikana huolehdimme lemmikin nestetasapainosta ja lämpötilasta. Huolellinen anestesian suunnittelu ja toteutus, kipulääkitykset sekä paikallispuudutteet takaavat lemmikille kivuttoman toimenpiteen. Toimenpiteiden jälkeen hoitaja valvoo lemmikin heräämisen sekä puhdistaa ja huoltaa toimenpidehuoneen ja käytetyt instrumentit.

Huoneen ja instrumenttien huolellisella puhdistuksella takaamme hyvän hygienian kaikille potilaille kaikissa toimenpiteissämme. Omistaja saa hoitajalta mukaan kirjallisen käyntikertomuksen sekä kotihoito-ohjeet ja suositukset hampaiden jatkohoidoista.


Ennaltaehkäisevä hammashoito on lemmikkin suun terveyden kannalta tärkeää. Koirien ja kissojen osalta hampaiden päivittäinen harjaaminen on paras tapa huolehtia lemmikin hampaista. Tarvittaessa säännöllinen hampaiden ja suun tarkastus eläinlääkärissä sekä hammaskivenpoisto ovat osa lemmikin suun terveyttä. Vaikka lemmikit oireilevat vain harvoin suun ja hampaiden ongelmia näkyvästi, voi lemmikin suu olla jatkuvasti kipeä. Suussa oleva tulehdus saattaa myös levitä muualle elimistöön, kuten sydämeen. Yleisimpiä oireita suun ongelmista ovat lemmikin pahanhajuinen hengitys, ikenien verestys, kuonon ja posken turvotus tai syömättömyys.


Huomioithan, että hammastoimenpideaikamme ovat kysyttyjä, joten olethan ajoissa yhteydessä klinikallemme, mikäli lemmikkisi tarvitsee hampaiden huoltoa.Taru


Lemmikin ruoansulatus

14.01.2019

Ruuansulatuselimistö huolehtii koiran energian ja ravintoaineiden saannista

Ruuansulatuselimiin kuuluvat hampaat, sylkirauhaset, kieli, nielu, ruokatorvi, mahalaukku, suolisto, maksa ja haima. Ruuansulatuksen avulla elimistö muokkaa syödyn ruuan ravintoaineita yksinkertaisemmiksi aineiksi, joita elimistön solut käyttävät hyväkseen energianlähteenä ja rakennusmateriaaleina.

Ruuansulatuksen häiriöt ja sairaudet voivat johtua monista eri elimien sairauksista sekä esimerkiksi virus-ja bakteeritartunnoista tai allergiasta, joten oireet voivat olla siten hyvin erilaisia sairauden alkuperästä riippuen. Ruuansulatuskanavan häiriöissä ravintoaineiden imeytyminen huonontuu ja saattaa jopa täysin estyä. Oireiden kroonistuessa tulee taustalla oleva syy pyrkiä aina selvittämään.

Eläinlääkärin vastaanotolla

Eläinlääkärimme kysyy käynnin aluksi omistajalta esitietoja liittyen koiran vointiin ja oireisiin. Esitietojen ja yleistutkimuksen perusteella lääkäri päättää tehtävistä tutkimuksista, joita tapauksesta riippuen ovat verinäytteenotto, röntgen- ja/tai ultraäänikuvaus, tähystys ja koepalojen otto. Tehtäviä tutkimuksia ajatellen suosittelemme koirille 12 tunnin ruokapaastoa ennen klinikalle saapumista. Mikäli lemmikkisi on tulossa tähystykseen, on ruokapaasto 24 tuntia.

Suolistohäiriöiden hoito

Esitietojen, yleistutkimuksen ja muiden tutkimusten perusteella eläinlääkärimme tekee diagnoosin ja hoitosuunnitelman. Tapauksesta riippuen hoito on oireenmukaista tukihoitoa (mm. nesteytys, pahoinvoinninestolääkitys ja mahansuojalääkitys) ja mahdollisesti muuta lääkehoitoa (mm antibiootti ja kortisoni). Lääkehoidon tukena käytetään usein myös ruokavaliota ja lisäravinteita.

Ruokavalio ja lisäravinteet suoliston tukena

Äkillisissä ruuansulatuskanavan sairauksissa suositellaan käyettäväksi ruokavaliota ja erilaisia lisäravinteita hoidon tukena. Helposti sulava ja maittava ruokavalio huolehtii koiran riittävästä energian ja ravintoaineiden saannista ruuansulatushäiriöiden aikana.  Probioottia sisältävät valmisteet auttavat tasapainottamaan ruuansulatuskanavan mikrobistoa ja prebiootit ruokkivat suolistossa jo eläviä probiootteja ja auttavat niitä lisääntymään. Kaoliinillä on absorboivia ominaisuuksia, jotka auttavat kiinteyttämään ulostetta. Pektiini rauhoittaa ärtyneitä limakalvoja ja sitoo bakteerikäymisen tuotteita.Vuoden vaihde on pelottavaa aikaa monille lemmikeille – helpota näillä ohjeilla koiran ja kissan stressiä

30.12.2018


Joulunpyhät sekä uusivuosi aiheuttavat usein isojakin muutoksia lemmikin normaaliin arkeen. Arat ja pelokkaat eläimet reagoivat herkemmin ympäristön muutoksiin, kuin rohkeammat yksilöt. Silti jokainen lemmikki reagoi stressiin yksilöllisesti. Koiran ja kissan stressi on täysin normaali reaktio haastaviin, uhkaaviin tai vahingollisiin ärsykkeisiin. Lyhytkestoisen stressin tarkoituksena on suojella ja auttaa selviytymään uhkaavasta tilanteesta. Lemmikki palautuu yleensä nopeasti tällaisista tilanteista stressiärsykkeen poistuttua. 

Yksi yleisimmin esiintyvä pelkotila asiakkaidemme lemmikeillä on ilotulitteisiin liittyvä pelko. Etenkin koiran stressi ja pelko aiheutuu usein ilotulitteista. Omistajan on helppo yhdistää koiran pelokas käytös raketteihin, sillä se on selkeästi tulkittavissa: koira on levoton, läähättää, ravaa edestakaisin, pyrkii piiloutumaan, hakeutuu lähelle, jne.

Kissan stressin ja pelon tulkitseminen on omistajalle yleensä haastavampaa. Kissan ahdistuminen ja piileskely ovat helposti tulkittavissa, mutta kissa voi ilmentää stressiä myös syömättömyydellä, reviirin merkitsemisellä (puskeminen, kynsiminen, vääriin paikkoihin pissaaminen) ja jatkuvalla peseytymisellä.

Kanien ja jyrsijöiden stressin tulkitseminen on hankalaa. Muutokset aktiivisuudessa ja syömistavoissa voivat olla merkki stressistä. Kanit voivat ilmentävät kokemaansa stressiä myös ripuloimalla.

Tee vuoden vaiheesta turvallinen

Uudenvuoden aikaan on hyvä välttää koiran ulkoiluttamista alueella, jossa tiedät ammuttavan paljon raketteja. On myös hyvä huomioida, että ilotulitteiden myynti aloitetaan ennen uutta vuotta, joten usein ensimmäiset raketit ammutaan jo ennen vuoden vaihdetta sekä esimerkiksi joulun avauksissa saatetaan ampua raketteja.

Mikäli et tiedä kuinka lemmikkisi raketteihin reagoi (esim. koiranpentu), ei uusivuosi ole hyvä aika testata lemmikin reaktioita. Pahimmassa tapauksessa lemmikki menee paniikkiin, pääsee hihnasta irti, karkaa ja vahingoittaa itseään tai muita. Ulkoiluta koiraa sellaisella pannalla tai valjailla, joista tiedät, että se ei pääse karkaamaan. Huomioithan myös, että käyttämäsi hihna on ehjä ja toimiva. Vanha, pitkään käytössä ollut hihna saattaa katketa yllättävästä nykäisystä ja osa lukoista on sellaisia, että ne saattavat aueta. Kissat kannattaa myös pitää sisätiloissa vuodenvaihteen yli.

Kotona voit peittää ikkunat verhoilla, jotta rakettien valoreaktiot eivät näkyisi sisälle. Pidä ikkunat myös suljettuina, jotta lemmikki ei pääse ulos ennen ilotulituksen alkua tai säikähdettyään. Ulko-ovista liikkumiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomioita. Pidä radio tai tv auki, jotta rakettien pauke hukkuisi muihin ääniin. Älä jätä pelkäävää lemmikkiä yksin kotiin ja pysy itse rauhallisena sekä jätä raketit ja lemmikin käytös huomiotta. Huolehdithan kuitenkin, että lemmikkisi pysyy turvassa eikä pääse vahingoittamaan itseään.

Koiran ja kissan kokemaa stressiä voidaan lieventää

Lemmikin kokemaan stressiin voi pyrkiä vaikuttamaan myös esimerkiksi tarjoamalla lemmikille lajityypillistä tekemistä. Aktivointilelut, kuten ruualla täytetty ja pakastettu KONG-lelu tarjoaa koiralle muuta ajateltavaa ja vie huomion pois pelon ja stressin aiheuttajasta.

Kissoille, kaneille ja jyrsijöille kannattaa tarjota useita piiloutumismahdollisuuksia sekä omaa rauhaa. Mikäli lemmikki itse hakeutuu johonkin tiettyyn paikkaan kannattaa sen antaa olla siellä.

Klinikaltamme ja verkkokaupaltamme on saatavissa erilaisia feromonivalmisteita, joiden tarkoitus on lievittää koiran ja kissan stressiä ja sitä kautta reaktioita pelon aiheuttajia kohtaan. Huomioithan, että valmisteiden käyttö kannattaa aloittaa jopa kahta viikkoa ennen pelkoreaktion alkamista, valmisteesta riippuen. 

Koiran stressiä helpottamaan tarkoitettuja valmisteita on:

  -  suihkeena (Adaptil, Pet Remedy)

  -  haihduttimena (Adaptil, Pet Remedy)

  -  pantana (Adaptil)

  -  tablettina (Calmex, Serene UM, Zylkene)

  -  jauheena (Trikem Working Dog MAxREelax)

  -  tippoina (Serene UM)

 

Kissan stressiin tarkoitettuja valmisteita on:

  -  suihkeena (Calmex, Feliway, Pet Remedy)

  -  haihduttimena (Feliway, Pet Remedy)

  -  tippoina (Serene UM)

 

Lemmikin muuttuneen käytöksen yhdistäminen stressin ja pelon aiheuttajaan ja niiden aiheuttamien reaktioiden tunnistaminen on tärkeää stressin ja pelon hoitamisen kannalta.

Mikäli tiedät, että lemmikkisi reagoi voimakkaasti ilotulitteisiin tai muihin ärsykkeisiin, niin ole ajoissa yhteydessä meihin tai omaan eläinlääkäriisi. Voimme miettiä yhdessä ratkaisua stressin ja pelko-oireiden hallitsemiseksi. Pelon lievittämiseen voidaan tarvittaessa käyttää myös reseptilääkkeitä.


Taru


Haimasairaus ja sen hoito

25.11.2018

Haima ja sen tehtävät

Haima on vatsaontelossa sijaitseva ruuansulatusrauhanen, jolla on useita eri tehtäviä liittyen elimistön tärkeiden toimintojen ylläpitöön. Iso osa haiman tehtävästä on erittää ruuansulatusnesteitä, jotka kulkeutuvat ohutsuolen alkuosaan ja joiden avulla elimistö pilkkoo ruokasulasta ravintoaineita hyödynnettäväksi. Tämän lisäksi haimasta erittyy myös mm. lukuisia entsyymejä ja hormoneja, kuten insuliinia.

Haimatulehduksessa haiman ruuansulatusentsyymit alkavat toimia jo haiman sisällä ennen ohutsuoleen päätymistä ja aiheuttavat haimassa kudostuhoa. Kudostuho heikentää haiman toimintakykyä. Vakavimmissa tapauksissa kudostuho voi edetä haimaa ympäröiviin kudoksiin. Mikäli oireilua aiheuttava tekijä saadaan poistettua, palautuu haiman toiminta ennalleen. Oireilun kroonistuessa haiman toimintakyky laskee pysyvästi mikä voi johtaa haiman vajaatoimintaan. Haiman vajaatoiminnassa haima ei tuota riittävästi ruuansulatukselle välttämättömiä entsyymejä.  Haimatulehduksen syy jää usein tuntemattomaksi.

Haimatulehduksen tyypillisimpiä oireita

- oksentelu

- vatsakipu

- väsyminen

- kuivuminen

- ripuli


Haiman vajaatoiminnan tyypillisimpiä oireita

- ruokahalu lisääntyy

- paino laskee

- ulosteen määrä lisääntyy

- ulosteen väri ja koostumus muuttuu

- ilmavaivat


Eläinlääkärin tutkimus

Vastaanotollamme eläinlääkäri tekee koiralle käynnin aluksi yleistutkimuksen. Esitietojen ja yleistutkimuksen perusteella eläinlääkäri päättää tehtävistä toimenpiteistä, joita tyypillisimmin ovat verinäytteenotto ja vatsaontelon ultraäänitutkimus. Verinäytteistä eläinlääkäri tarkastaa usein haimaspesifisen lipaasin ja perusveriarvot. Perusveriarvot tarkistamalla pyritään sulkemaan pois muut samantyyppisiä oireita aiheuttavat sairaudet. Ultraäänitutkimuksella eläinlääkäri tarkistaa onko haiman rakenteessa muutoksia. Muita mahdollisia käynnin aikana tehtäviä toimenpiteitä on esimerkiksi röntgenkuvaus, jolla pyritään sulkemaan pois muita oireiden  aiheuttajia. Käynnin aikana tehtävät toimenpiteet teemme pääsääntöisesti hereillä oleville potilaille. Huomioithan, että ultraäänitutkimusta varten joudumme ajamaan karvoja lemmikin vatsan alueelta.


Haimasairauksien hoito

Tapauksesta riippuen akuutin haimatulehduksen hoidossa käytetään nestehoitoa, kipulääkitystä, pahoinvoinninestolääkitystä, mahahapposalpaajia sekä ruokavaliota ja lisäravinteita. Antibioottien käyttöä harkitaan tapauskohtaisesti. Lieväoireiset potilaat toipuvat usein hyvin akuutista tulehduksesta, mutta vakavaoireisen potilaan ennuste voi olla huono. Kroonistuessaan haimatulehdus altistaa haiman vajaatoiminnalle ja esimerkiksi sokeritaudille.


Toiselta eläinlääkäriltä lähetteellä meille tulevat potilaat

Mikäli lemmikkisi tulee toiselta eläinlääkäriltä jatkokäynnille klinikallemme, tuothan tullessasi käyntikertomukset sekä mahdolliset verikoetulokset ja röntgenkuvat edellisistä asiaan liittyvistä käynneistä. Ennen klinikalle tuloa lemmikki on hyvä pitää 12h syömättä, jotta mahdolliset verikoe-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset voidaan tehdä käynnin yhteydessä. Mikäli koirasi on täysin syömätön, ei lemmikkiä tule paastottaa vaan koiraa tulee kannustaa syömään. Koira saa juoda normaalisti ennen klinikalle tuloa.


Huomioi nämä varatessasi meiltä eläinlääkäriaikaa

Mikäli varaat ajan klinikallemme nettiajanvarauspalvelumme kautta ja toivot käynnin yhteydessä tehtävän vatsaontelon ultraäänitutkimuksen niin huomioithan että haiman alueen ultraäänitutkimuksia tekee eläinlääkäreistämme Kirsi Mäkimattila. Suosittelemme varaamaan ultraäänitutkimukset ajoissa, sillä esimerkiksi loma-aikoina ko. tutkimuksien saatavuudessa voi olla vaihtelevuutta. Toivomme että teet ajanvarauksen puhelimitse, mikäli et ole varma siitä, minkälainen aika nettiajanvarauksen kautta tulisi valita.


Koiran maksasairaudet

14.11.2018

Maksa on koiran suurin sisäelin ja sillä on lukuisia eri tehtäviä elimistössä. Maksa osallistuu ruuansulatukseen erittämällä ruuansulatusnestettä, sappea. Tämän lisäksi maksa mm. poistaa elimistössä olevia kuona-aineita ja myrkkyjä, varastoi ravintoaineita sekä mineraaleja ja vitamiineja, toimii verivarastona ja nartuilla sikiön verisolujen muodostumispaikkana. Koska maksa osallistuu elimistön moneen eri tehtävään, voivat maksan sairaudet myös olla hyvin eri syistä johtuvia. Adenoviruksen aiheuttama maksatulehdus oli ennen yleinen syy koiran maksasairaudelle, mutta nykyisin kaikki koirat rokotetaan säännöllisesti virusta vastaan.

Maksasairauksien yleisimmät oireet

- runsas juominen

- huonontunut ruokahalu

- oksentelu

- ripulointi

- väsymys

- vatsan turvotus

- vatsan aristus

- limakalvot muuttuvat kellertäviksi

Eläinlääkärin tutkimus

Vastaanotollamme eläinlääkärimme tekee koiralle käynnin aluksi yleistutkimuksen. Esitietojen ja yleistutkimuksen perusteella eläinlääkäri päättää tehtävistä toimenpiteistä, joita tapauksesta riippuen ovat verinäytteenotto, röntgenkuvaus, ultraäänitutkimus sekä tarvittaessa kudosnäytteiden otto ja vatsaontelon avaus. Verikokeista eläinlääkäri tarkistaa yleensä puna-ja valkosoluarvot sekä peruselinarvot ja bilirubiiniarvon. Verikokeiden avulla eläinlääkäri arvoi maksan ja koko elimistön toimintakykyä.  Röntgenkuvauksen avulla eläinlääkäri arvioi maksan kokoa, muotoa ja sitä, onko vatsaontelossa vapaata nestettä. Ultraäänitutkimuksella eläinlääkäri tarkentaa maksan kokoa ja rakennetta, sappirakon kokoa, sen seinämien rakennetta ja sisällön koostumusta ja sappitiehyiden toimintaa sekä onko vatsaontelossa vapaata nestettä. Pääsääntöisesti teemme kaikki toimenpiteet potilaiden ollessa hereillä. Huomioithan, että ultraäänikuvausta varten joudumme ajamaan  eläimeltä karvoja hyvin laajaltikkin vatsan kohdalta.

Maksasairauden hoito

Reaktiivisia maksaongelmia (myrkytykset) lukuunottamatta maksasairauksia ei pääsääntöisesti voida parantaa. Hoidon tarkoituksena on pyrkiä hidastamaan sairauden etenemistä ja lievittää koiran oireita. Hoitona käytetään erilaisia lääkkeitä (pahoinvoinnin estoon, mahalaukun ärsytykseen, nesteenpoistoon vatsaontelosta, antibiootti tulehduksiin, kortisoni immuunivälitteisiin ja tarvittaessa hoidetaan ummetusta), ruokavaliota ja lisäravinteita (asetyylikysteiini, s-adenosyyli-l-metioniin, silybiini ja b-vitamiini). Leikkaushoito on joissakin tapauksissa mahdollinen.

Jatkohoito ja kontrollit

Maksasairauksien jatkohoito koostuu säännöllisistä kontrolleista, joihin kuuluu yleensä koiran perusveriarvojen tarkistaminen sekä mahdollisesti ultraäänitutkimus. Verikokeiden perusteella seurataan sitä, mihin suuntaan veriarvot ovat menossa (nousevat, laskevat vai pysyvät samana). 

Sairaudesta ja koiran voinnista riippuen ensimmäinen kontrolli on yleensä 3 - 4 viikon kuluttua sairauden toteamisesta ja jatkokontrollit 12kk - 6kk välein.

Toiselta eläinlääkäriltä lähetteellä meille tuleville

Mikäli lemmikkisi tulee toiselta eläinlääkäriltä jatkokäynnille klinikallemme niin tuothan tullessasi käyntikertomukset sekä mahdolliset verikoetulokset ja röntgenkuvat edellisistä asiaan liittyvistä käynneistä mikäli mahdollista. Ennen klinikalle tuloa lemmikki on hyvä pitää 12h syömättä, jotta mahdolliset verikoe-, röntgen- ja ultraäänitutkimukset voidaan tehdä käynnin yhteydessä. Mikäli koirasi on täysin syömätön, ei lemmikkiä tule paastottaa vaan koiraa tulee kannustaa syömään. Koira saa juoda normaalisti ennen klinikalle tuloa.

Huomioi nämä varatessasi meiltä eläinlääkäriaikaa

Mikäli varaat ajan klinikallemme nettiajanvarauspalvelumme kautta ja toivot käynnin yhteydessä tehtävän vatsaontelon ultraäänitutkimuksen niin huomioithan että vaativia vatsaontelon ultraäänitutkimuksia tekee eläinlääkäreistämme Kirsi Mäkimattila ja suppeampia vatsaontelon ultraäänitutkimuksia Päivi Turunen. Suosittelemme varaamaan ultraäänitutkimukset ajoissa, sillä esimerkiksi loma-aikoina ko.  tutkimuksien saatavuudessa voi olla vaihtelevuutta. Toivomme että teet ajanvarauksen puhelimitse, mikäli et ole varma siitä minkälainen aika nettiajanvarauksen kautta tulisi valita.


Eläinlääkärin ajanvaraus puhelimitse numerosta 013 223 262


SIIRRY NETTIAJANVARAUKSEEN TÄSTÄKoiran virtsatieongelmat

24.10.2018

Koiran virtsatieongelmat

Koirien virtsatiesairaudet oireilevat pääsääntöisesti niin, että omistajien on helppo huomata koiran poikkeava käytös. Yleensä koiran virtsaamiskäytös muuttuu (tihentynyt tarve päästä ulos, sisälle virtsaaminen), koira saattaa tiputtaa virtsaa lattialle esimerkiksi nukkuessaan tai koira nuolee sukuelimiään normaalia enemmän. Joskus ainut merkki koiran virtsatievaivasta on lisääntynyt juominen.  

Eläinlääkäriin tulisi olla yhteydessä aina mikäli koiran virtsaamiskäyttäytyminen muuttuu, mutta erityisesti silloin mikäli koiran virtsassa on verta, virtsaaminen aiheuttaa koiralle kipua tai koira ei saa yrityksestä huolimatta lainkaan virtsattua.

Säännölliset ja riittävän pitkät ulkoilut ovat osa virtsateiden hyvinvointia

Koiran tulisi päästä säännöllisesti ulos riittävän pitkälle lenkille vähintään kolme kertaa päivässä, jotta rakko tyhjenee riittävästi. 

Koiralle tulee tarjota riittävä määrä vettä päivittäin juotavaksi, jotta virtsaa pääsee muodostumaan ja rakon on mahdollista huuhtoutua. Mikäli rakko ei huuhtoudu tarpeeksi päivittäin altistuu koira mm. tulehduksille. Koiraa ulkoilutettaessa on hyvä säännöllisesti seurata koiran virtsaamista, jotta mahdolliset poikkeavuudet virtsaamisessa ja virtsan ominaisuuksissa huomaa niiden ilmetessä. Virtsan määrä, virtsaamiskertojen tiheys sekä virtsan väri ja haju ovat asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Yleisimmät virtsatieoireita aiheuttavat sairaudet koirilla

- bakteeri-infektio (hoitamattomana voi edetä munuaisiin ja aiheuttaa palautumattomia muutoksia)

- emättimen ja esinahan tulehdukset

- eturahasen tulehdus

- virtsakivet (ovat yleensä rakossa, mutta siirtyessään virtsaputkeen (uroksilla), voivat aiheuttaa tukoksen, joka on hengenvaarallinen (uremia + virtsarakon repeäminen)

- polyypit ja kasvaimet

- kohtutulehdus

- munuaisten vajaatoiminta

- maksan sairaudet

- diabetes

- neurologiset häiriö

- hormonaaliset häiriöt

- tuki- ja liikuntaelinvammat

Koiran tutkiminen on tärkeä osa diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekoa

Eläinlääkärimme tekee diagnoosin ja hoitosuunnitelman esitietojen, kliinisen tutkimuksen sekä erilaisten laboratoriokokeiden (esim virtsa- ja verikoe) ja mahdollisten muiden tutkimusten perusteella. Lisätutkimuksia voivat olla mm. ultraäänitutkimus, virtsateiden varjoainekuvaus röntgenillä, virtsateiden tähtystys tai koepalan otto.  Potilaan kliininen tutkiminen on tärkeä osa diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekoa eikä esimerkiksi lääkityksen määrääminen ole mahdollista pelkän virtsanäytteen tutkimisen perusteella. Sairaudesta riippuen hoito perustuu lääkehoitoon, leikkaushoitoon ja tukihoitoihin.

Huomioithan aikaa varatessasi, että toivomme koiran olevan vähintään kaksi tuntia virtsaamatta ennen klinikalle tuloa, jotta tarvittaessa tehtävä virtsarakon ultraäänitutkimus ja virtsanäytteenotto ovat mahdollisia. Mikäli koiralla on tapana merkkailla ulkona, kannattaa klinikalle tullessa käydä ilmottautumassa ilman koiraa, jotta voimme ohjata koiran suoraan toimenpidehuoneeseen odottamaan.


Kissan virtsatiesairaudet

04.10.2018

Kissan virtsatiesairaudet

Erilaiset virtsatievaivat ovat yksi yleisimmistä syistä miksi omistaja tuo kissansa klinikallemme tutkittavaksi. Omistaja on yleensä huomannut että kissa virtsaa hiekkalaatikon ulkopuolelle tai kissan on hankala saada virtsattua. Joskus ainoa muutos on ollut se, että kissa juo normaalia enemmän.

Yleisimpiä syitä miksi kissa virtsaa vääriin paikkoihin

- kissan mielestä hiekka-astia on vääränlainen (kannellinen/ilman kantta/liian pieni/...)

- hiekka-astiassa on kissan mielestä vääränlaista hiekkaa

- hiekka-astia on väärässä paikassa (liian "julkisella" paikalla, liian lähellä ruoka-astiaa, ...)

- hiekka-astioita on liian vähän

- hiekka-astia on likainen tai puhdistettu voimakkaasti tuoksuvalla puhdisteella

- kissa merkitsee reviiriä (leikkaamattomat urokset ja naaraat kiima-aikaan)

- kissa on sairas

Poikkeava käytös hiekkalaatikolla voi johtua erilaisista sairauksista

Mikäli kissan poikkeava hiekkalaatikkokäyttäytyminen johtuu kivusta, on taustalla aina jokin sairaus. Kissan yleisimmät virtsatiesairaudet ovat idiopaattinen kystiitti (steriili, usein stressistä johtuva, rakkotulehdus), virtsakiteet tai -kivet (alttius ylipainoisilla uroksilla, jotka syövät kuivamuonaa ja eivät liiku) ja bakteerien aiheuttama virtsatietulehdus. Lisääntyneen tai vääriin paikkoihin virtsaamisen taustalla voi olla myös kilpirauhasen toiminnan häiriö, diabetes, munuaisten toiminnan häiriöt, maksasairaudet, kuume ja kohtutulehdus steriloimattomilla naarailla.

Virtsatiesairaus voi olla hengenvaarallinen

Mikäli kissa ei saa yrityksestä huolimatta ollenkaan virtsattua, tulee omistajan olla viipymyättä yhteydessä eläinlääkäriin. Mikäli elimistö ei kykene poistamaan virtsaa ja sen mukana haitallisia kuona-aineita, kehittyy elimistöön myrkytystila, uremia, joka on hengenvaarallinen. Eläinlääkäriin tulisi olla myös viipymättä yhteydessä mikäli omistaja huomaa kissan virtsassa verta. Verivirtsaisuus voi olla merkki vammasta, vakavasta virtsatietulehduksesta, virtsa-tai munuaiskivista tai mahdollisesti myrkytyksestä.

Krooninen munuaisten vajaatoiminta on iäkkäiden kissojen sairaus

Krooninen munuaisten vajaatoiminta on yksi yleisin iäkkäiden kissojen sairauksista. Se on etenevä ja palautumaton sairaus, jota ei voi parantaa. Erilaisilla tukihoidoilla pyritään hidastamaan sairauden etenemistä, mutta ajan kuluessa sairaus johtaa munuaisten toimintakyvyn menetykseen ja uremiaan.

Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan ensioireita ovat lisääntynyt juominen ja virtsaaminen. Kissan ruokahalu huonontuu ja kissa laihtuu. Kissan turkki alkaa mennä huonompaan kuntoon ja kissa on normaalia vaisumpi.

Ruokavaliolla pyritään hidastamaan sairauden etenemistä ja sairauden edetessä käytetään erilaisia lääkehoitoja sekä nesteytystä korjaamaan aineenvaihdunnan häiriöitä ja hoidetaan uremiaa. Eläinlääkärimme tekee hoitosuunnitelman ja ennusteen kliinisen tutkimuksen sekä erilaisten laboratoriokokeiden (veri- ja virtsanäyte) ja mahdollisten muiden tutkimusten (ultraäänitutkimus ja verenpaieenmittaus) perusteella.Allergiat ja erikoisruokavaliot

21.09.2018

Ruokavalio on terveen ihon ja turkin perusta

Iho on koiran elimistön suurin elin, jonka tehtävänä on mm. suojata kehoa, säädellä kehon lämpötilaa, osallistua aineenvaihdunnan reaktioihin ja immuunipuolustuksen tehtäviin sekä välittää tuntoaistimuksia.

Iho ja turkki uudistuvat jatkuvasti ja hyödyntävät ison osan ruuasta saaduista ravintoaineista. Turkin ja ihon kunto heijastaa koiran syömän ruuan laatua ja sopivuutta kyseiselle eläimelle. Ravintoaineiden saannin epätasapaino vaikuttaa ihon toimintaan epäsuotuisasti ja alentaa ihon vastustuskykyä.

Allergiat

Allergiaan liittyvät kysymykset ovat yleisimpiä kysymyksiä, joita omistajat esittävät klinikallamme lemmikkin iho-sairauksien yhteydessä. 

Allergia on elimistön immuunijärjestelmän häiriö, jossa elimistö kehittää haitallisen reaktion jollekkin elimistön ulkopuoliselle, mutta oikeasti harmittomalle, aineelle. Atopiasta puhutaan silloin, kun allergeeni on lemmikin elinympäristöstä peräisin ja leviää yleensä ilman välityksellä.

Lemmikin allergia näkyy iho-oireina

Koiran allergia oireilee iho-oireina (kutina, hilseily, ohut tai kalju turkki, hiiva ja bakteeritulehdukset, jne.). Suurin osa allergisista iho-oireista on atopiaa ja vain harvalla oireet johtuvat ruoka-aineallergiasta. Ruoka-aineallergikoilla on yleensä myös atopiasta johtuvia iho-oireita.

Allergia on immuunipuolustuksen häiriö, joka oireilee vain harvoin ruuansulatuskanavan oireina. Ruuansulatuskanavan oireet (närästys, oksentelu, ripuli, jne) johtuvat yleensä yksilölle sopimattomasta ruuasta tai intoleranssista jollekkin ruuan raaka-aineelle tai tavalle jolla raaka-aine on käsitelty.

Ruoka-aineallergia selvitetään eliminaatiodieetin avulla

Atoopikolla iho-oireet vaihtelevat usein vuodenaikojen mukaan. Mikäli iho-oireet ovat jatkuvia, on syytä epäillä ruoka-aineallergiaa iho-oireiden aiheuttajaksi. Ruoka-aineallergia on mahdollista todentaa eliminaatiodieetin avulla.

Eliminaatiodieetin aikana lemmikille syötetään raaka-aineita, joita se ei ole syönyt aiemmin. Raaka-aineiden määrä pidetään mahdollisimman alhaisena (yksi proteiinin ja yksi hiilihydraattien lähde). Kyseistä dieettiä syötetään lemmikille vähintään 8 - 12 viikon ajan, jolloin allergiaoireiden tulisi hävitä. Kun lemmikki on oireeton, palataan takaisin vanhaan ruokavalioon. Mikäli lemmikki alkaa oireilla, on kyse allergiasta. Tämän jälkeen lemmikki palautetaan eliminaatiodieetille ja kun se on oireeton, ruokavalioon lisätään yksi kerrallaan uusia raaka-aineita. Mikäli allergiaoireet palaavat, palataan takaisin alkuperäiseen diettiin kunnes löydetään ruokavalio, joka ei aiheuta lemmikille oireita.

Allergisen koiran hoito ja erkoisruoat

Allergisen koiran hoidossa tärkeintä on selvittää oireiden syy ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan välttämään allergeeneille altistumista. Tähän on apuna erikoisruoat, joissa ei ole allergeeneja eli allergiaa aiheuttavia proteiineja. Eläinlääkärimme suosittelevat usein iho- ja allergiapotilaille erikoisruokavaliota jatkuvaan käyttöön oireiden kurissa pitämiseksi. 

Tarvittaessa allergiaperäistä kutinaa pyritään vähentämään erilaisilla suun kautta tai pistoksina annettavilla lääkityksillä. Iho-oireiden pahentuessa on usein tarpeen säännöllisesti paikallispuhdistaa pahimmin oireilevia ihoalueita. Antibiootteja ei allergiaperäisten iho-oireiden hoidossa pääsääntöisesti tarvita. 

Atooppisille koirille suosittelemme ruokavalioon säännöllistä rasvahappolisää, pre-ja probiootteja sekä tarvittaessa koiran säännöllistä pesua iho-oireiden hillitsemiseksi. Erikoisruoat koiralle ja kissalle

05.09.2018

Hyvä ravitsemus on terveen elämän perusta

Koiran ja kissan terveyden ylläpidon yksi tärkeimmistä asioista on hyvä ravitsemus. Koira ja kissa tarvitsevat sopivasti energiaa ja vettä sekä riittävästi suojaravintoaineita pysyäkseen terveenä. Lemmikit kykenevät elämään huonommallakin ravinnolla, mutta niiden tarpeille riittämätön ruokavalio altistaa ne sairauksille.

Erikoisruokavaliot

Koiran ja kissan ravitsemukselliset tarpeet voivat muuttua sairastumisen myötä. 

Sairauden aikana ruokavaliolla pyritään tukemaan elimistön toimintaa ja huomioimaan mahdolliset sairaudesta johtuvat ravitsemukselliset erityistarpeet. Sairauden aikana käytetyllä "erityisruokavaliolla" tarkoitetaan lainsäädännöllisesti rehuja, jotka voivat tyydyttää jonkin erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen tietyn koostumuksensa tai valmistusmenetelmänsä vuoksi ja ne eroavat siten selvästi tavanomaisista rehuista.

Ruokavaliossa yhdistyvät lemmikin tarpeet ja omistajan valinnat

Koiran ja kissan tarpeisiin perustuvan ruokinnan toteutukseen on useita vaihtoehtoja ja vain kokeilemalla löytyy vaihtoehto, joka sopii lemmikille ja on lisäksi omistajalle helppo ja järkevästi toteutettavissa. 

Ruokavalio on mahdollista toteuttaa teollisilla ruuilla, kotiruualla, raakaruualla tai näiden yhdistelmillä. Huomioithan, että ruuan sopivuus lemmikille on aina yksilöllistä. Ruokintatavasta riippumatta vaihtoehtoja on monia, joista kokeilemalla löytää omalle lemmikille sopivimman.

Varaa ja nouda erikoisruokasi eläinlääkäriaseman ja verkkokaupan myymälästä

Klinikallamme on kattava valikoima koirien ja kissojen erikoisruokia eri valmistajilta. Mikäli lemmikilläsi on säännöllisessä käytössä jokin tietty ruoka, niin kuulemme asiasta mielellämme, jotta osaamme pitää varastossa riittävästi lemmikillesi sopivaa ruokaa. Halutessasi meidän on mahdollista varata nimelläsi ruokaa odottamaan noutoa. Ruuan varaaminen onnistuu eläinlääkärikäynin yhteydessä, soittamalla ajanvarausnumeroomme (013 223 262) tai laittamalla sähköpostia klinikalle (kivuton@kivuton.fi). Myymälän osoite on Reijolantie 1, 80330 Reijola, Joensuu.

Verkkokaupastamme löytyy erikoisruokien lisäksi laaja valikoima koirien päivittäisruokia.


Loishäädöstä eli madotuksesta

29.08.2018

Myöhäinen syksy on aikaa, jolloin koiran ja kissan omistajat ovat perinteisesti "matolääkinneet" eläimensä sisäloisia vastaan.

Nykysuositusten mukaan ennen rutiininomaista lääkitsemistä tulisi arvioida lääkityksen tarve eläinkohtaisesti, jotta voimme ennaltaehkäistä lääkeresistenssin syntymistä. Lemmikin ikä, elinolosuhteet, tausta ja käyttötarkoitus vaikuttavat loishäädön tarpeen suunnitteluun. Parhaiten lemmikin loishäädön tarve selviää ulostetutkimuksella. Ulostenäytettä varten tarvitsemme noin peukalon pään kokoisen määrän lemmikin ulostetta kolmelta peräkkäiseltä päivältä.

Näytteen voi kerätä puhtaaseen muovipussiin tai purkkiin ja näyte tulisi säilyttää viileässä kunnes näyte on toimitettu klinikallemme. Pelkkää loistutkimusta varten et tarvitse lemmikillesi vastaanottoaikaa, vaan voit tuoda näytteen klinikallemme aukioloaikojen puitteissa.

Koiran- ja kissanpentujen osalta suosittelemme madottamaan pennun 1 - 2 viikkoa ennen ensimmäistä rokotusta tai voitte tuoda ensimmäiselle rokotuskäynnille pennun ulostenäytteen tutkittavaksi. Mikäli ulostenäytteitä ei tutkita, olisi pentu hyvä madottaa kerran kuukaudessa puolen vuoden ikään asti.

Aikuisten koirien ja kissojen osalta suosittelemme ulostenäytteen tutkimista ennen rutiininomaista lääkitsemistä- poikkeuksena metsästyskäytössä olevat koirat ja vapaasti ulkoilevat kissat, jotka madotetaan säännöllisesti 2 - 4 kertaa vuodessa. Jalostukseen käytettävät lemmikit olisi hyvä madottaa ennen astutusta, mahdollisesti tiineyden aikana ja emä sekä pennut madotetaan pentujen ollessa 2, 4 ja 6 viikon ikäisiä.

Matkustelevan lemmikin loishäätö suunnitellaan kohdemaan loistilanteen mukaisesti. Omistajan tulee itse selvittää lääkityksen tarve ennen lemmikin vientiä ulkomaille, tai tuontia ulkomailta Suomeen.

Lemmikkien loishäätöä suunnitellessa on hyvä ottaa myös huomioon omistajien elämäntilanne. Mikäli perheessä on pieniä lapsia, voi olla tarpeen lääkitä lemmikkiä tiheämmin kuin normaalisti- osa sisäloisista voi joskus tarttua myös ihmisiin (zoonoosi).

Muiden pieneläinten osalta sisäloislääkitys on ajakohtaista syksyisin, mikäli lemmikkisi on kesän aikana ulkoillut tai syönyt ulkoa kerättyä ravintoa.

Loishäätöä varten on olemassa useampaa erilaista valmistetta ja niistä tulee valita omalle lemmikille sopivin. Mikäli olet epävarma lemmikkisi loishäätölääkityksen tarpeesta tai sopivimman lääkkeen valitsemiseta, niin olethan yhteydessä klinikallemme. Huomioithan, että myymme lääkkeitä klinikaltamme vain omien asiakkaidemme lemmikeille.Taru


Kastraatio ja sterilisaatio

29.08.2018

Koiran ja kissan kastraatio ja sterilisaatio

Kevät tuo usein mukanaan kiinnostavat tuoksut ja hyrräävät hormonit – suunnitteletko koiran tai kissan sterilointia tai kastrointia?

Koiran ja kissan sterilointi sekä kastrointi ovat yleisimmin klinikallamme tehtyjä leikkauksia. Myös kanien sterilisaatiot ja kastraatiot ovat yleisiä, mutta klinikallamme on leikattu lisäksi frettejä, marsuja, chincilloja, rottia ja minisikoja.

Sterilointi tarkoittaa käytännössä sitä, että yleisanestesiassa lemmikiltä poistetaan kohtu ja munasarjat tai munasarjat ja kappale kohdunsarvista. Kastraatiossa puolestaan uroksen kivekset poistetaan.

Miksi lemmikkejä steriloidaan ja kastroidaan?
- lemmikin lisääntymisen rajoittaminen, esim. samassa taloudessa asuu naaraita ja uroksia
- sairauksien ehkäisy, kuten kohtutulehdus, nisäkasvaimet ja kiveskasvaimet

- tiettyjen sairauksien oireiden lievittäminen (diabetes, epilepsia, suurentunut eturauhanen, munasarjakystat ja tietyt ihosairaudet)

- halutaan ehkäistä naaraan kiima-aika ja kiiman jälkeiset valeraskausoireet
- omistajan ja lemmikin sujuvampaan yhteiseloon liittyvät asiat, esimerkiksi urosten ei-toivottu merkkaaminen ja astuminen, joka on varsinkin pienten rotujen uroksille tyypillistä
- naaraan kiima-aikaan liittyvien haasteiden ehkäisy, kuten käyttäytymismuutokset, irtipito(metsästyskoirat) ja ulkoilu tapahduttava valvonnan alaisena


Haldir-kissa kävi klinikallamme kastraatiossa. Ennen varsinaisten leikkausvalmisteluiden alkua hoitajamme antoi nukkuvalle potilaalle maskilla lisähappea, lisäsi silmiin silmätipat sekä huolehti kissan lämpimänä pysymisestä lämpöpatjan ja viltin avulla.

Lemmikin steriloinnin ja kastroinnin ajankohtaan vaikuttavat mm. laji, rotu ja sukupuoli. Myös lemmikin ikä, paino ja mahdolliset muut sairaudet on huomioitava sterilointia ja kastraatiota suunniteltaessa.

Steriloinnin ja kastraation yleisimmät haittavaikutukset:
- energiantarve vähenee, joten lemmikki lihoo herkemmin
- mahdollinen virtsanpidätyskyvyttömyys
- karvapeitteen laadun muuttuminen, tyypillistä ohuempi, mutta runsaampi turkki
- leikkauksessa on anestesiariskit sekä verenvuodon ja tulehduksen riski
- terveelle lemmikille ei välttämätön (Eläinsuojelulaki 3§: Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty)

Valmistaudu koiran ja kissan sterilointiin ja kastrointiin

Mikäli lemmikkisi on likainen, pese ainakin leikkausalue edellisenä päivänä. Voit täyttää helposti anestesiaesitietolomakkeemme jo kotona valmiiksi. Ota lemmikillesi mukaan oma, tuttu viltti. Mikäli kyseessä on kanin tai jyrsijät leikkaus ota mukaan ruokaa. Muista käyttää koira pienellä kävelyllä etukäteen, jotta se saa tehtyä tarpeensa.

Lemmikin paasto ennen toimenpidepäivää:
- aikuiset koirat ja kissat: 8 h ruokapaasto, vettä tarjolla vapaasti

- nuoret koirat ja kissat: 6-8 h ruokapaasto, vettä tarjolla vapaasti

- huom! 12 h ruokapaasto, mikäli lemmikistäsi otetaan verinäyte ennen leikkausta (suosittelemme verinäytteiden tutkimista etenkin iäkkäille lemmikeille, tai jos lemmikilläsi on jokin perussairaus)
- kanit ja jyrsijät: ruokaa ja vettä tarjolla vapaasti

Leikkauspäivän kulku

Ennen varsinaista operaatiota eläinlääkärimme suorittaa lemmikillesi perustarkastuksen ja antaa esirauhoitteen pistoksena. Toivomme, että omistaja olisi lemmikkinsä kanssa nukahtamisvaiheessa.  Kun lemmikki on nukahtanut ja hoitaja saapunut valmistelemaan eläintä alkavaa leikkausta varten omistaja voi lähteä. Varmistathan kuitenkin, että yhteystietosi ovat oikein klinikallamme, jotta tavoitamme sinut tarvittaessa.

Hoitaja huolehtii lemmikin lääkitsemisestä, nesteytyksestä, lämpimänä pitämisestä ja leikkausalueen valmistelusta. Esivalmisteluiden jälkeen lemmikki siirretään leikkaussaliin ja kytketään inhalaatioanestesiakoneeseen ja anestesiavalvontalaitteisiin. Tämän jälkeen eläinlääkäri suorittaa leikkauksen samalla kun hoitaja valvoo anestesiaa. Operaation jälkeen lemmikki siirretään heräämöön odottamaan heräämistä ja kotiin lähtöä.


Manu-koira odottaa heräämössämme kotiin lähtöä kastraation jälkeen. Kotoa tuotiin mukana oma viltti, jotta heräämöön saatiin koiralle tuttuja tuoksuja.

Ennen kotiin lähtöä omistajan kanssa käydään läpi kotihoito-ohjeet sekä kotiin lähtevät lääkitykset. Voit tarvita apuvoimia kotona isokokoisen lemmikin siirtämisessä autosta sisälle, sillä lemmikkisi voi olla vielä hieman unelias klinikalta lähtiessään. Suosittelemme, että joku on lemmikin kanssa kotona muutaman seuraavan päivän ajan seuraamassa toipumista.

Mikäli sinulla on kysyttävää lemmikkisi sterilointiin tai kastrointiin liittyen, ole yhteydessä klinikallemme!

Lue lisää leikkauksiin valmistumisesta: https://kivuton.fi/fi/page/valmistaudu-leikkaukseen/32746

Lisätietoa leikkauksesta toipuvalle:

https://kivuton.fi/fi/page/leikkauksen-jalkeen/32796
https://kivuton.fi/fi/page/toipuminen/29871

Liittyvät tuotteet: paidat ja ruoat


Pissanäytteen otto

01.08.2018

Virtsa on nestemäistä kuona-ainetta, jota erittyy munuaisissa veren suodatuksen seurauksena. Verestä suodatettua ainetta kulkeutuu virtsanjohtimia pitkin virtsarakkoon, josta virtsa poistuu virtsaputkea pitkin ulos elimistöstä. Tutkimalla virtsan fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia sekä virtsan sedimentin koostumusta saadaan tietoa lemmikin virtsateiden toiminnasta, aineenvaihdunnasta ja umpieritysjärjestelmästä sekä elektrolyytti- ja nestetasapainosta.

Ennen virtsanäytteenottoa

Eläinlääkärimme suosittelee virtsanäytteen tutkimista esitietojen, potilaan kliinisen tutkimuksen (perustutkimus ilman laitteita) ja mahdollisten muiden tutkimusten perusteella. Potilaan kliininen tutkiminen on tärkeä osa diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekoa eikä esimerkiksi lääkityksen määrääminen ole mahdollista pelkän virtsanäytteen tutkimisen perusteella.

Virtsanäytteenotto

Klinikallamme virtsanäyte on mahdollista ottaa punktoimalla vatsanpeitteiden läpi, suoraan virtsasuihkusta tai rauhoitetulta eläimeltä katetroimalla tai puristamalla rakosta. Eläinlääkärimme päättää esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella kuinka virtsanäytteenotto kannattaa tehdä. Lemmikin virtsanäyte suositellaan otettavaksi aina ensisijaisesti klinikallamme mikäli epäillään virtsatieinfektiota. Esimerkiksi silloin, kun eläinlääkäri on suositellut kontrollinäytteen tutkimmista tai lemmikin oireet ovat uusineet, on omistajan mahdollista ottaa kotona virtsanäyte lemmikiltä suoraan virtsasuihkusta ja toimittaa se klinikallamme tutkittavaksi.

Virtsanäytteenotto kotona

Virtsanäyte tulisi pyrkiä ottamaan puhtaasti lasketusta keskivirtsasta aamulla. Aamulla otetulla näytteellä on pitkä rakkoinkubaatioaika, jolloin mahdolliset infektioita aiheuttavat bakteerit ovat kerenneet lisääntyä virtsassa. Mikäli aamunäytteen ottaminen ei ole mahdollista, on virtsan bakteeriviljelyä ajatellen suositeltavaa, että virtsa olisi ollut rakossa 4 - 6 tuntia ennen näytteenottoa. Näytteen tulisi olla keskivirtsasta, jotta limakalvoeritteet ovat huuhtoutuneet virtsasta ja loppuvirtsan sakka ei joudu näytteeseen. Virtsanäytteenotto tulee tehdä mahdollisimman huolellisesti, sillä virtsaputkesta ja sukuelimistä peräisin olevat bakteeri- ja solukontaminaatiot sekä ympäristökontaminaatiot (karvat, hiekka, lumi, roskat) voivat väärentää tuloksia.

Kotona tehtävää virtsanäytteenottoa varten tarvitset puhtaan kauhan (esim. löylykauha) tai astian (esim. pilttipurkki tai pienille koirille ja kissoille matala ja laakea astia, mikäli otat näytteen suoraan astiaan). Näytteenottovälineiden puhdistaminen onnistuu käsitiskiaineella. Klinikaltamme on myös mahdollista hakea näytteenottoastia maksutta.

Ennen näytteenottoa lemmikin sukuelimet on hyvä puhdistaa vedellä. Aseta kauha tai astia lemmikin alle kun lemmikkisi alkaa pissaamaan. Kissan virtsanäytteen voi yrittää ottaa myös esimerkiksi tyhjään ja puhtaaseen hiekkalaatikkoon tai asettamalla muovikelmua hiekalla täytetyn hiekkalaatikon päälle. Näytteen keräämiseen on myös erikoishiekkaa, johon virtsa ei imeydy. Näytteenottoastiaan on hyvä merkitä omistajan nimi, lemmikin nimi, näytteenottopäivä sekä näytteenottoaika. Toivomme, että näytettä olisi vähintään noin ruokalusikallisen verran.

Virtsanätteen säilyttäminen ja kuljettaminen

Virtsanäyte tulisi tuoda klinikalle tutkittavaksi mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Mikäli näytettä ei ole mahdollista toimittaa klinikalle tutkittavaksi tunnin kuluessa, tulee näyte säilyttää jääkaapissa. Näyte tulee toimittaa klinikalle kahden tunnin kuluessa näytteenotosta. Näyte ei saa olla yli neljä tuntia vanha eikä näyte saa jäätyä kuljetuksen aikana. Mikäli eläinlääkäri on pyytänyt toimittamaan esimerkiksi lemmikin kontrollipissanäytteen tutkittavaksi niin tuothan näytteen klinikalle vähintään kaksi tuntia ennen klinikan sulkemista.

Toivomme, että näyte tuodaan alkuviikosta (ma - ke), mikäli näytteestä on tarkoitus tehdä bakteeriviljely.


Lämpöhalvaus on vaarallinen

30.07.2018

Lämpöhalvaus on lemmikille hengenvaarallinen

Lämpöhalvaus on kuolemaan johtava tila, joka vaivaa kesäisin yleensä koiria. Tyypillisimmin lämpöhalvauksen saava koira on jätetty kuumalla kelillä autoon odottamaan esimerkiksi omistajien kauppareissun ajaksi.

Koiran lisäksi myös muut lemmikit voivat saada lämpöhalvauksen autossa esimerkiksi matkustaessaan pitkiä matkoja kuumalla kelillä.

Koira voi saada lämpöhalvauksen myös jo kevyen rasituksen jälkeen kuumana päivänä. Paljon liikkuvat koirat voivat saada lämpöhalvauksen pilviselläkin säällä. Urheilevien koirien lisäksi pienet pennut, vanhat koirat, sairaat koirat ja lyhytkuonoiset koirat kuuluvat riskiryhmään.

Lämpöhalvauksen ensioireita ovat huomattavan voimakas läähätys ja lemmikin levottomuus. Lämpöhalvauksen edetessä koira voi alkaa vapisemaan tai kouristelemaan, limakalvot ja kieli voivat muuttua tummanpunaiseksi ja koira voi alkaa oksentamaan tai ripuloimaan. Mikäli koira lopettaa läähättämisen, alkaa hoiperrella, ei kestä pystyssä tai käy apaattisesti makaamaan, on tilanne jo vakava.

Lämpöhalvauksen saanut koira tulee siirtää välittömästi varjoon ja koiraa tulee viilentää tehokkaasti esimerkiksi suihkussa viileällä vedellä tai viemällä koira järveen. Vältä pään alueen kastelemista juoksevalla vedellä. Mikäli koiraa ei ole mahdollista viilentää vedellä, voi tarvittaessa käyttää esimerkiksi kylmäkalleja tai pakkasessa olevia vihannespusseja. Kylmäpussit kannattaa kohdistaa suurten lihasten päälle sekä vatsanseudulle. Koiralle tulee tarjota viileää vettä juotavaksi, mutta koiraa ei tule juottaa väkisin. Koiran aktiivisen viilentämisen voi lopettaa, kun koiran ruumiinlämpö on 39 astetta. Ensiavun jälkeen ole yhteydessä eläinlääkäriin.

Lämpöhalvauksen ennaltaehkäisemiseksi koiralla tulee pitää kesällä aina raikasta ja viileää vettä tarjolla. Koiran ulkoiluttaminen kannattaa tehdä aikaisin aamulla tai myöhään illalla, kun aurinko ei paista korkeimmillaan. Paljon urheilevien koirien nesteyttämiseen ja jäähdyttelyyn kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Lemmikeille tarkoitetut viilennysmatot ovat hyvä apu lemmikin viilentämiseen esimerkiksi automatkan aikana.

Tutustu erilaisiin viilennystuotteisiin tästä.


Ja sitten tärkein: älä jätä lemmikkiä ikinä kuumaan autoon kesällä.

Huomioithan, että auto kuumuu helteillä jo varjossakin.

Alla Joensuun poliisiaseman vanhemman rikoskonstaapelin Marja Pulkkisen ohjeistus siitä, kuinka tulee toimia jos näkee kuumaan autoon jätetyn koiran.

"Pääsääntö siihen, että havaitsee huolenaiheen, joka tässä tapauksessa liittyy autossa olevaan eläimeen, on soitto heti hätäkeskukseen 112.

Olosuhteet ja eläimen oma fyysinen tila vaikuttaa paljon sen olemiseen ajoneuvossa. Terve ja hyväkuntoinen eläin sietää asioita paremmin kuin sairas, vanhus tai pentu tai esim. hyvin kiihtyneessä tilassa oleva eläin.

Jos siis huoli eläimestä nousee, kannattaa toimia mieluummin heti kuin vasta kotona. Soita 112, kerro sijaintisi ja ajoneuvon rekisteritunnus.

Hätäkeskus ilmoittaa asian alueen poliisin kenttäjohtajalle.

Poliisipartio tulee paikalle jos mahdollista. Poliisi pystyy rekisteritunnuksen kautta selvittämään ajoneuvon omistajan. Puhelun kautta voidaan saada nopeimmin tieto hänelle, jolla ajoneuvo on tosiasiallisesti käytössä ja jonka eläin autossa on.

Auton ikkunoita ei kannata mennä rikkomaan hetken mielijohteesta.

Koskaan ei voi tietää, miten eläin -varsinkin koira, reagoi jos autoon kosketaan.  Jos tilanne on vakava, eläin eloton ja sääolosuhteet sellaiset, että auto voi olla kuumudessaan surmanloukku, poliisi ottaa vastuun auton ikkunoiden rikkomisesta. Ohjeet tulevat siis poliisilta, jos sinun on tehtävä jotain heti.

Jos toimit omavaltaisesti ja rikot toisen ajoneuvoa, varaudu korvausvastuuseen. Syy ei aina pyhitä tekoa ja siksi ensisijainen toimenpide on ilmoitus viranomaisille."


KUVA: Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ryTaru


Nivelten hyvinvointi

05.07.2018

Nivelet mahdollistavat raajojen, selkärangan ja leuan liikkeen

Nivel on kahden luun välinen liitos, joka salliin luiden liikkua.

Nivelelle ominaisia rakenteita ovat luunpäätä peittävä nivelrusto ja luusta luuhun ulottuva nivelpussi, joka erittää nivelnestettä.

Nivelruston tehtävänä on toimia iskunvaimentimena ja varmistaa nivelen kitkaton liike. Nivelneste vähentää kitkaa rustopintojen välillä ja huolehtii nivelruston aineenvaihdunnasta. Ruston uusiutumiskyky on huono, joten nivelnesteen aineenvaihdunta on iso osa ruston hyvinvointia.

Osteoartriitti eli nivelrikko koiralla

Nivelrikko syntyy kun nivelrusto hajoaa nopeammin kuin se ehtii uusiutua. Nivelrikon edetessä nivelrustoon syntyy vauriokohtia tai rusto kuluu osittain tai kokonaan pois. Edellä mainittujen muutosten myötä niveleen kehittyy tulehdusreaktio, joka ylläpitää ruston hajoamista, vaurioittaa niveltä, johtaa niveltä tukevien kudosten paksuuntumiseen sekä aiheuttaa kipua koiralle.

Nivelrikon syntyyn vaikuttavat mm. koiran geenit, kehityshäiriöt (mm. kyynär-, olka-, lonkka- ja kinnernivelissä), traumat (esim. ristisiteen repeäminen), yksipuolinen sekä raskas ja pitkäkestoinen rasitus, ylipaino sekä ikääntymiseen liittyvä nivelruston kuluminen.

Nivelrikko on krooninen, etenevä sairaus, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa. Sairauden etenemisen säännöllisellä kontrolloinnilla, lääkityksillä ja oireenmukaisilla tukihoidoilla pyritään lievittämään koiran oireita ja hoitamaan kipua. Ainoa "parantava" hoito on tekonivelleikkaus.

Tunnista kivun merkit koirassasi

Nivelrikon yleisimmät oireet

- Jatkuva tai ajoittainen ontuminen

- Vaikeus nousta ylös makuulta ja levon jälkeinen jäykkyys

- Liikuntahaluttomuus

- Muutokset kehon asennossa ja raajojen liikeradoissa - näkyy mm. kynsien epätasaisena kulumisena

- Lihaskato ja lihasten toispuoleisuus

- Venyttelyn ja ravistelun lisääntyminen tai vähentyminen

- Levottomuus ja rauhattomuus

- Syrjään vetäytyminen

- Kosketuksen väistäminen ja käsittelemisen vaikeutuminen

- Aggressiivisuuden lisääntyminen

- Muutokset koiran koulutettavuudessa

- Kylmän, kostean ja tuulisen sään vaikutukset koiran liikkuvuuteen

- Raajojen järsiminen

Nivelrikon diagnosoiminen koiralla

Hyvät esitiedot ovat tärkeä osa tutkimusta. Voit miettiä valmiiksi vastaanotolle tulessasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä oireita koiralla on?

- Koska koiran oireet ovat alkaneet?

- Oireileeko koira jatkuvasti vai ajoittain?

- Ovatko koiran oireet pysyneet samanlaisina koko ajan?

- Lisääkö rasitus tai lepo koiran oireita?

Eläinlääkäri arvioi vastaanotolla koiran liikkumiskykyä, nivelten liikkuvuutta, lihasvoimaa sekä mahdollisia kipupisteitä. Diagnoosi sekä hoitosuunnitelma tehdään koiran oireiden, kliinisen tutkimuksen ja röntgen-, magneetti- tai tietokonekerroskuvauksen (CT-kuvaus) perusteella.

Nivelrikon hoito koiralla

Nivelrikon hoidossa on ensisijaista riittävä ja säännöllinen kivunlievitys sekä nivelrikon etenemisen hidastaminen. Nivelrikkokivun hoitoon käytetään yleensä koirien tulehduskipulääkkeitä sekä tarvittaessa krooniseen kipuun keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Tulehduskipulääkkeillä pyritään vähentämään tulehdusreaktiota ja kipua nivelessä, kun taas keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä pyritään vaikuttamaan kivun aistimiseen. Akuutissa kiputilassa on myös mahdollista antaa koiralle opioidipohjaisia lääkkeitä, joiden tarkoituksena on kipuratojen toiminnan muuttaminen.

Nivelrikkoon liittyvää kipua on mahdollista hoitaa myös nivelten sisäisillä pistoksilla. Niveleen punktoitavien aineiden tarkoituksena on valmisteesta riippuen vähentää tulehdusta ja kipua sekä parantaa nivelnesteen voitelevia ominaisuuksia.

Koiralle on myös mahdollista antaa injektiona nahan alle nivelrustoa suojaavaa lääkettä, joka parantaa nivelnesteen laatua ja vähentää nivelessä olevaa tulehdusreaktiota.

Huomioithan, että lääkereseptin antaminen tai uusiminen jatkuvaa lääkitystä vaativan sairauden hoitoon edellyttää, että eläinlääkäri tutkii eläimen vuosittain. Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet voivat aiheuttaa maksan ja munuaisten toiminnnan häiriöitä, joten perusveriarvojen säännöllinen seuranta on tarpeen. Vaikka säännöllisen lääkityksen pitkäaikainen käyttö ei ole riskitöntä, on koiran lääkitseminen kivuttomaksi tärkeämpää.

Suosittelemme jatkuvaa suun kautta annettavaa lääkitystä käyttäville koirille myös tarvittaessa vatsansuojalääkkeitä.

Nivelrikkoa on mahdollista hoitaa myös kirurgisesti sekä esimerkiksi kantasoluhoidon tai rustonkorjausistutteen avulla. Kyseisistä hoidoista saat lisätietoa asiaan erikoistuneelta ortopedilta.

Nivelrikkopotilaan tukihoito

Nivelrikkopotilaan tukihoidossa voidaan hyödyntää akupunktiota, fysioterapiaa, hierontaa, ravintolisiä, tarvittaessa painon pudotusta ja erikoisruokia. Akupunktion, fysioterapian ja hieronnan avulla pyritään vaikuttamaan koiran tuntemaan kipuun ja lihaksiston hyvinvointiin. Kun koiran kipu on hallinnassa ja lihaksisto rento, liikkuu koira mielellään ja ylläpitää samalla lihaksiston hyvää kuntoa, joka tukee nivelten toimintaa.

Nivelrikon tukihoitoon tarkoitetuista ravintolisistä omega3-rasvahapot (EPA ja DHA), glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti ovat eniten käytettyjä. Näillä valmisteilla pyritään mm. vähentämään nivelessä olevaa tulehdusreaktiota. Tutkimustietoa koirilla käytettävistä ravintolisistä on kuitenkin vähän ja tieto on ristiriitaista. Osa koirista näyttää kuitenkin selvästi hyötyvän erikoisruokien ja ravintolisien käytöstä.


Kissan kanssa matkustaminen

28.06.2018

Kissa ja matkustaminen

Kissan kanssa lomalle lähtö ja matkustaminen voi olla haastavaa, mutta kissan kanssa on mahdollista lomailla sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kissan kanssa matkustamista kannattaa suunnitella etukäteen, jotta matkanteko olisi kissalle, sekä omistajalle,  mahdollisimman mukavaa ja stressitöntä.

Kissan kuljettaminen kuljetuskopassa on turvallisinta myös kanssamatkustajille

Kissan kuljettaminen paikasta toiseen onnistuu helpoiten kissan omassa kuljetuskopassa. Kuljetuskopan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kopan kokoon sekä valmistusmateriaaliin. Pehmeä, kankainen koppa on helppo ja mukava käyttää, mutta epäkäytännöllinen, jos kissalla on esimerkiksi matkapahoinvointia. Huomioithan myös että kankaisessa kopassa on usein vähemmän ilmanvaihtoaukkoja kuin kovemmassa kopassa.

Mikäli aiot lentää kissan kanssa, tulee kuljetuskopan vastata lentoyhtiön vaatimuksia.

Koppa kannattaa hankkia hyvissä ajoin ja antaa kissan tutustua siihen rauhassa. Matkustaminen on kissalle stressittömämpää kun kuljetuskoppa on kissalle entuudestaan tuttu. Kun kissa on tehnyt tuttavuutta kopan kanssa voi kissaa alkaa hiljalleen totuttamaan kopan kanssa matkustamiseen. Lyhyet ajelut autolla, linja-autolla, ratikalla, metrolla tai paikallisjunassa totuttavat kissaa tuleviin pidempiin matkoihin.

Kulkuvälineissä tulee kiinnittää huomiota kissan stressittömän ympäristön lisäksi matkustajien turvallisuuteen. Kissa tulee pitää aina kuljetuksen aikana kopassa ja mikäli vain mahdollista, koppa tulisi kiinnittää esimerkiksi autossa turvavöillä tai erillisellä liinalla.

Huomioithan, että kissan koppaa ei saa laittaa suljettuun tavaratilaan.

Kissan matkapahoinvoinnin ja stressin ennaltaehkäisy

Yleisimpiä matkapahoinvoinnin ja sressin oireita kissalla

- naukuminen

- huulien lipominen

- kuolaaminen

- oksentelu

- läähättäminen

- tarpeiden teko

 

Tyhjällä mahalla matkustaminen voi ennaltaehkäistä kissan pahoinvointia ja oksentamista, joten kissalle ei kannata tarjota ruokaa juuri ennen matkalle lähtöä. Olethan yhteydessä eläinlääkäriin mikäli tiedät kissasi olevan hyvin pahoinvoiva matkan aikana.

Erilaiset feromonisuihkeet voivat edesauttaa matkustamiseen liittyvän stressin lievittämisessä. Huomioithan, että feromonisuihkeiden käyttö voi olla hyvä aloittaa jo muutamaa päivää ennen matkaan lähtöä.

 

Kissan kanssa ulkomaille

Ulkomaille matkustettaessa omistajan tulee hyvissä ajoin selvittää kissan vientiin ja tuontiin liittyvät erityiset määräykset sekä ehdot kohdemaan ja kauttakulkumaiden mukaan. Kissan ulkomaille vienti vaatii kissalle vähintään lemmikkieläinpassin, mikrosirun ja rabiesrokotteen.

Mikäli kissasi rabiesrokote on vanhentunut, on kissalla uuden rokotteen jälkeen 21 vuorokauden varoaika ennen kuin kissan kanssa voi matkustaa ulkomaille. Eläinlääkärin kanssa on hyvä keskustella ennen matkalle lähtöä mitä ennaltaehkäisevää lääkitystä kissa voi tarvita ulkomailla loisten osalta.

Huomioithan, että Suomessa eläinten terveyttä koskevia viennin virallisia terveystodistuksia voivat myöntää ainoastaan virkaeläinlääkärit (kunnan- tai kaupungineläinlääkärit) omilla toimialueillaan.

Mikäli tiedät, että kissasi ei nauti matkustamisesta tai matka-aika on kovin lyhyt, on hyvä miettiä, olisiko kissan paras jäädä kotiin jonkun tutun ihmisen hoidettavaksi tai hoitolaan omistajan matkan ajaksi.


Koiran kanssa matkustaminen

25.05.2018

Koirien kanssa matkustaminen lisääntyy yleensä kesällä, sillä lemmikki kulkee usein omistajan mukana lomamatkoilla tai koira käy säännöllisesti näyttelyissä, kokeissa ja kisoissa. Kotimaan matkojen lisäksi koirat matkustavat omistajan mukana myös ulkomaille. Mikäli koiran kanssa matkustaminen ei ole mahdollista, jää koira esimerkiksi hoitolaan omistajan matkan ajaksi.

Koiran kanssa matkustaminen näkyy myös klinikkamme arjessa

Kesän alkaessa klinikallemme tulee säännöllisesti puheluita liittyen koiran rokotussuojaan, lemmikkieläinpassin hankintaan, ulkomaille matkustavan koiran erityistarpeisiin sekä hoitolaan menevän koiran huolehtimiseen. Matkustamiseen liittyviä käyntejä pystymme järjestämään klinikallamme nopeallakin aikataululla, mutta omistajan kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä klinikallemme, sillä esimerkiksi vanhentuneiden rokotusten päivittäminen ei automaattisesti takaa koiralle pääsyä vaikkapa näyttelyihin.

Rokotukset

- Kennelliiton alaisiin näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin osallistuminen vaatii koiralta voimassa olevaa penikkatauti- ja raivotautirokotusta. Mikäli lemmikkisi rokotukset ovat vanhentuneet, tulee koirallesi 21 vuorokauden varoaika ennen kuin koira saa osallistua tapahtumaan

- Koiralla tulee olla voimassa oleva rabiesrokote ennen ulkomaille lähtöä. Mikäli rokote on vanhentunut, tulee koirallesi 21 vuorokauden varoaika ennen ulkomaille pääsyä

- Tarkista hoitolalta heidän vaatimuksensa koiran rokotuksiin liittyen ennen koiran viemistä hoitolaan

- Suosittelemme kaikille näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja hoitolaan meneville koirille kennelyskärokotetta

- Olethan ajoissa yhteydessä klinikallemme, mikäli tarvitset koirallesi leptospiroosirokotetta, jotta osaamme varata rokotteen käynnillesi.

Huomioithan, että koirasi tarvitsee kaksi rokotusta 4 viikon välein

 
Mikrosirutus

- Mikrosiru toimii tunnistusmerkintänä, joka on pakollinen kaikille Kennelliiton virallisiin näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin osallistuville koirille

- Suomeen tuotavien koirien tunnistusmerkinnäksi hyväksytään ainoastaan mikrosirumerkintä (Tatuointi hyväksytään tunnistusmerkintänä, jos se on tehty ennen 3.7.2011)

- Suosittelemme mikrosiruttamaan kaikki koirat, sillä koiran kadotessa mikrosirun avulla on mahdollista löytää omistajan yhteystiedot

- Tarkistathan ennen matkalle lähtöä että koiran mikrosiruun liitetyt yhteystietosi ovat ajantasalla potilastietojärjestelmässämme (klinikkamme on mukana "siruhaku.fi"-palvelussa)

 

Koiran kanssa matkustaminen ja lemmikkieläinpassi

- Lemmikkieläinpassi vaaditaan koirilta kaikissa EU-maiden välisissä kuljetuksissa

- EU:n alueelle palattaessa tuontivaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa lemmikkieläinpassilla

- Viennissä EU:n ulkopuoliseen maahan passia voidaan käyttää, jos määränpäämaa hyväksyy passin tuontitodistuksena

- Lemmikkieläinpassin saaminen edellyttää koiralla tunnistusmerkintää ja raivotautirokotusta

 

Ekinokkoki- eli heisimatolääkitys

- Lääkitys annetaan eläinlääkärin toimesta Suomen ulkopuolisessa maassa 1-5 vrk (24-120h) ennen maahantuloa

- Vaihtoehtoisesti EU-maista tai niihin verrattavista maista tuotaessa, jotka ovat ilmoittaneet käyttävänsä passia, koira pitää lääkitä ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein EU-maassa tai EU-maihin verrattavissa maissa ja sen jälkeen käsittely toistetaan säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan kuin edestakaisin matkustelua kestää. Viimeinen loislääkitys tulee tehdä Suomessa matkustelun päätyttyä

- Lääkityksistä tulee olla eläinlääkärin tekemät merkinnät lemmikkieläinpassissa

- Ekinokokkilääkitystä ei vaadita kaikista maista tullessa

Muut loislääkitykset

- Keskustele ajoissa lemmikkisi eläinlääkärin kanssa mahdollisesta ulkoloissuojasta koirallesi, etenkin mikäli matkustat koirasi kanssa ulkomaille. Lääkitys riippuu matkakohteesta sekä matkan pituudesta.

Oikeanlaisella lääkityksellä vältytään ikäviltä yllätyksiltä

- Ulkomailla tarvitaan loislääkityksiä mm. kirppujen, erilaisten punkkien, sydänmatojen sekä leishmanioosin ennaltaehäkisyyn ja juuri ennaltaehkäisy on tehokkain hoito

Huomioithan, että Suomessa eläinten terveyttä koskevia viennin virallisia terveystodistuksia voivat myöntää ainoastaan virkaeläinlääkärit (kunnan- tai kaupungineläinlääkärit) omilla toimialueillaan.

Valmistaudu matkaan hyvin matkustaessa koiran kanssa

Matkan tarkoituksesta ja matkakohteesta riippumatta koiran kanssa matkustamista kannattaa suunnitella hyvissä ajoin. Mikäli koiran kanssa on tarkoitus matkustaa muuten kuin autolla, kannattaa hyvissä ajoin selvittää mitä esimerkiksi koiran vieminen lentokoneeseen tai laivaan vaatii. Ulkomaille matkustettaessa omistajan tulee selvittää kohdemaan vaatimukset koiran maahantuloon liittyen sekä myös se, onko jotain vaatimuksien kun koira palaa kohdemaasta takaisin suomeen. Varmistathan myös, että suunnittelemasi yöpymispaikka vastaanottaa lemmikin.

Omistajan on myös hyvä tarkistaa etukäteen kohdepaikan eläinlääkärin sekä päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot etukäteen.

Koiran matkapahoinvoinnin ja stressin ennaltaehkäisy

Koiran matkapahoinvoinnin ja stressin yleisimpiä oireita ovat läähätys, levottomuus, vinkuminen, tärinä, kuolaaminen, oksentelu ja tarpeiden teko autoon. Koiran oloa on mahdollista helpottaa ja oireita ennaltaehkäistä esimerkiksi feromonivalmisteiden avulla. Eläinlääkäri voi tarvittaessa määrätä koirallesi lääkettä, joka helpottaa pahoinvointia. Mikäli koirasi oireilee voimakkaasti, suosittelemme olemaan yhteydessä koirankouluttajaan.

Mikäli koirasi sairastuu matkan aikana tai sen jälkeen niin muistathan mainita eläinlääkärille ulkomaille suuntautuneen matkakohteen ja matkan keston


Maissin tähkä aiheutti tukoksen - akuutit hoitotilanteet klinikan arjessa

19.09.2017


Suurin osa klinikallamme tehtävistä kirurgisista toimenpiteistä on hyvissä ajoin etukäteen suunniteltuja ja varattuja. Ennakkoon varattujen operaatioiden lisäksi aina ajoittain potilaita hoidettaessa tulee esiin tarve akuutille kirurgiselle toimenpiteelle.

Kuva: Kyseisen röntgenkuvan jälkeen aloimmme valmistelemaan kirurgista operaatiota vierasesineen poistamiseksi potilaan suolistosta. Suolistosta löytyi maissintähkä, joka aiheuttaa etenkin kesäisin suolitukoksia koirille.

 

Nopealla aikataululla tehtävät isot kirurgiset operaatiot vaikuttavat monella tavalla klinikan toimintaan kyseisenä päivänä. Leikkauspäätöksen varmistuttua eläinlääkäri rauhoittaa potilaan ja ohjeistaa leikkauksesta vastaavaa hoitajaa potilaan valmisteluun, lääkityksiin sekä leikkaussalin valmisteluun liittyvissä asioissa. Samaan aikaan toinen hoitaja käy läpi leikkaavan eläinlääkärin ajanvarausta kyseiseltä päivältä ja on tarvittaessa yhteydessä ajanvarauspotilaisiin, jotta leikkaukseen tarvittava aika saadaan soviteltua päivän aikatauluun.

Potilaiden ajanvarausten siirtäminen vaikuttaa usein myös muiden sinä päivänä työskentelevien eläinlääkäreiden aikatauluihin, sillä osa potilaista siirtyy samalle päivälle heidän hoidettavakseen. Kun hoitaja on saanut aikataulun muokattua siirtyy hän tarvittaessa avustamaan leikattavan potilaan valmisteluissa.

Eläinlääkärin aloittaessa leikkausta toinen hoitajista siirtyy valvomaan anestesiaa ja tarvittaessa toinen valmistautuu avustamaan eläinlääkäriä leikkauksen aikana. Isommissa operaatioissa, kuten ison koiran keisarileikkausessa, on eläinlääkäriä avustamassa tarvittaessa kolmekin hoitajaa.

Klinikallamme on hyvät valmiudet hoitaa akuutteja potilaita sillä henkilöstömme määrä ja osaaminen antavat meille mahdollisuuden joustaa aikatauluissa. Akuuttien potilaiden hoitamisesta johtuvista aikataulun muutoksista tiedotamme mahdollisimman pikaisesta ajan varanneille asiakkaille. Iso kiitos akuuttien potilaiden hoidosta kuuluu myös asiakkaillemme. Aina hätä ei lue aitalauluja ja asiakkaamme ovat olleet hyvin valmiita joustamaan omien ajanvarauksiensa kanssa, jotta akuutit potilaat ovat saaneet nopeasti tarvitsemaansa hoitoa.

 

Taru


Hot spot ja sen hoito

15.06.2017


Hot spot on etenkin kesäisin esiintyvä pinnallinen ja märkivä ihotulehdus, joka vaivaa koiria. Hot spotille on tyypillistä äkillinen ilmaantuminen sekä tulehduksen erittäin nopea leviäminen. Hot spot esiintyy yleensä pitkä- ja paksuturkkisilla koirilla jotka uivat säännöllisesti. Kosteaksi jäävän turkin sisällä ihon pintaan kehittyy märkivä tulehdus. Myös allergiat altistavat oireilulle, koska ihon oma puolustusmekanismi on allergikoilla puutteellinen.

Tulehdusalueen iho on punoittava, kuumoittava, märkäinen sekä kutiseva ja kipeä. Tulehdus voi levitä jo muutamassa tunnissa laajalle ihoalueelle mikäli koira pääsee hankaamaan ja nuolemaan aluetta.

Mikäli ihotulehdus huomataan heti alkuvaiheessa, voi pelkkä kotihoito riittää tulehduksen parantamiseksi. Tulehtuneelta ihoalueelta tulee ajaa tai saksia karvat pois terveelle iholle asti. Karvojen ajaminen helpottaa tulehdusalueen puhdistamista sekä pitää alueen paremmin kuivana. Jos karvojen ajaminen ei onnistu kotona esimerkiksi tulehduksen aiheuttaman kivun takia, kannattaa koiran kanssa tulla vastaanotollemme.

Tulehtunut ihoalue tulee puhdistaa 2 - 4 kertaa päivässä kirvelemättömällä antiseptisellä puhdistusaineella, jonka jälkeen alue kuivataan huolellisesti. Koira ei saa päästä nuolemaan tai raapimaan tulehtunutta ihoaluetta. Tarvittaessa tämä estetään esimerkiksi käyttämällä koiralla kauluria.

Koiran kanssa kannattaa tulla vastaanotollemme mikäli tulehdus ei parane kotihoidolla, tulehdusalue leviää tai tulehdusalue on todella kipeä.

Tulehduksen hoitaminen voi vaatia lääkekuurin kotihoidon tueksi.


Omista koiristani kultaisellanoutajalla on ollut hot spot. Käytän itse koiran tulehtuneen ihoalueen hoitamiseen vetericyn-haavasuihketta tai betadine-liuosta.

Taru


Asiasanat: hotspot,hot-spot,hot spot,ihovaiva,ihottuma,iho-ongelma,ihosairaus,


Kyyn purema tulee aina hoitaa eläinlääkärissä

09.05.2017

Kyykäärme (Vipera berus) eli kyy on Suomen ainoa luonnossa elävä käärme, joka on myrkyllinen.

Kyykäärmeitä esiintyy lähes koko Suomessa ja ne viihtyvät aurinkoisilla paikoilla, joissa on mahdollisuuksia piiloutua. 

Kyy on väritykseltään musta, harmaa tai ruskea, sen selässä on tumma sahalaitakuvio ja käärmeen pää on kolmion mallinen.

Kuva Wikipediasta

Kyy puree lemmikkiä tavallisimmin eturaajaan tai kuonon alueelle


Omistaja näkee vain harvoin kyyn purevan lemmikkiä ja puremasta johtuvien hampaan jälkienkin paikantaminen voi olla mahdotonta.

Tyypillisin ensioire puremasta on voimakas kudosturvotus ja kipu puremakohdassa. Lemmikillä voi esiintyä myös yleisoireita, kuten väsymystä, kuolaamista ja oksentelua sekä sinerrystä puremakohdassa. Kyy ei aina eritä myrkkyä purressaan, joten purruksi joutunut lemmikki voi olla myös täysin oireeton. Kaikki kyyn puremat tulisi kuitenkin aina hoitaa eläinlääkärissä! Pahimmillaan purema voi olla lemmikille kohtalokas, sillä myrkky vaikuttaa mm. verenkiertoelimistöön, hyytymisjärjestelmään ja sydämen toimintaan. Lemmikki voi myös joutua shokkiin tai saada voimakkaan allergisen reaktion. Olethan välittömästi yhteydessä eläinlääkäriin, mikäli edes epäilet kyyn purreen lemmikkiäsi!

Toimi eläinlääkäriltä saamiesi ohjeiden mukaisesti


Ennen eläinlääkärille saapumista lemmikki tulee pitää levossa ja puremakohdan käsittelyä tulee välttää. Pienen lemmikin voi kantaa autoon, isomman koiran voi taluttaa kävelyvauhtia. Käsittele lemmikkiä varoen, sillä kyyn puremat ovat yleensä erittäin kipeitä ja kipeä lemmikki voi purra myös omistajaansa. Älä anna lemmikille tulehduskipulääkettä, sillä se rasittaa lemmikin munuaisia, joiden toiminta voi heikentyä jo pelkän kyyn myrkyn takia. Tulehduskipulääkkeet voivat myös lisätä veren hyytymishäiriöitä. Älä anna lemmikille myöskään kyytabletteja, sillä hydrokortisoni voi peittää lemmikin saamia oireita ja siten hankaloittaa lemmikin hoitamista. Kyytablettien antoa suositellaan vain, mikäli lemmikin hengitystiet alkavat turvota.  Tabletteja ei saa kuitenkaan antaa, mikäli lemmikki ei kykene niitä turvotuksen takia nielemään.

Kun soitat klinikallemme ja ilmoitat sattuneesta kyynpuremasta, niin ilmoita samalla odotettu saapumisaikasi hoitajalle jotta osaamme varautua tuloonne.

Mikäli saapuessanne vastaanotossa on ruuhkaa niin voit ilmoittaa hoitajalle "jonon ohi" että lemmikkiäsi on purrut kyy. Hoitajamme ohjaa teidät toimenpidehuoneeseen, ottaa verinäytteet valmiiksi sekä laittaa lemmikin tippaan. Eläinlääkäri käy lemmikin läpi ja tekee lemmikin tutkittuaan hoitosuunnitelman, johon kuuluu nesteytys ja kivunhoito. Klinikallamme on käytössä myös erityisluvallinen kyyseerumi, jonka käyttö on tärkeää kaikille shokkipotilaille Lemmikki jää vastaanotollemme nestehoitoon ja viettää usein tunteja nesteytyksessä ja seurannassa aukiolojemme puitteissa. Riittävällä nesteytyksellä pyrimme turvaamaan lemmikin verenkiertoelimistön sekä munuaisten toiminnan. Omistajan saa halutessaan olla lemmkin luona koko ajan tai lemmikki on mahdollista jättää klinikalle hoitoon.

Seuraa oireita seuraavina päivinä

Omistajan tulee seurata tarkasti lemmikin vointia seuraavien päivien ajan, sillä osa myrkyn aiheuttamista oireista voi kehittyä viiveellä.

Lemmikki voi saada myös pysyviä vaurioita, joten suosittelemme kontrolliverikokeiden tarkistusta kaksi viikkoa pureman jälkeen.

Lemmikit toipuvat kyyn puremasta pääsääntöisesti hyvin, mutta puremat vaativat aina ehdottomasti eläinlääkärin hoitoa!


*TaruIhosairauksista

08.05.2017

Lemmikkien ihosairaudet

Lemmikkien erilaiset iho-oireet ovat yksi yleisimmistä syistä, jonka takia lemmikki tuodaan vastaanotollemme tutkittavaksi.

Tyypillisimpiä iho-oireita lemmikillä ovat kutina, karvattomuus, hilseily, värimuutokset ihossa sekä kiinteät tunnettavissa olevat muutokset.

Iho-oireiden hoidon kannalta on tärkeää saada kattavat esitiedot oireiluun liittyen. Voit miettiä ennen vastaanotolle saapumista vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

- mitä oireita lemmikilläsi on huomattu ja koska oireet ovat alkaneet?
- ovatko oireet muuttuneet vai pysyneet samanlaisina? Mikä oire huomattiin ensin - kutina vai ihomuutos?
- onko lemmikillä yleisoireita? (esim. silmäoireet, korvaoireet)
- mikä on lemmikkisi ruokavalio ja onko siinä ollut muutoksia?
- onko lemmikilläsi ollut muutoksia elinolosuhteissa?
- onko perheessä muita lemmikkejä ja oireilevatko ne?
- onko lemmikilläsi ollut muita eläinkontakteja?
- onko omistajalla oireita?
- lemmikkisi aikaisemmat lääkitykset, niiden kesto ja hoitovaste?

Muista aikaa varatessasi mainita, mikäli yksi tai useampi lemmikkisi oireilee! Ilmottaudu tiskillä ilman lemmikkiä mikäli lemmikkiäsi ei ole aikaisemmin tutkittu iho-oireilun takia.
Eli jätä lemmikksi autoon ilmoittautumisen ajaksi, jos vain on mahdollista.


Ihon kutinan syynä voi olla esimerkiksi ulkoloiset. Kuvassa koiran täi.

Vastaanotolla eläinlääkärimme tekee lemmikillesi yleistutkimuksen ja ottaa tarvittaessa näytteet laboratoriotutkimuksia varten.
Tyypillisimpiä näytteitä ihosairauksia tutkittaessa ovat erilaiset  raape- ja teippinäytteet sekä sivelyt.

Raapenäytettä varten eläinlääkäri raaputtaa veitsenterällä lemmikin ihosta solukkoa näytelasille.
Teippinäytettä varten teipinpalaa painetaan lemmikin ihoa vasten ja näyte siirretään näytelasille. Sivelyssä lemmikin iholta, tai tyyppilisimmin korvasta, otetaan vanupuikolla näyte, joka sirretään näytelasille. Näytteenoton jälkeen näytteet usein värjätään paremman erottuvuuden saamiseksi ja tämän jälkeen näytteet mikroskopoidaan.
Näytteistä etsitään mm. merkkejä tulehduksesta, bakteereja, hiivoja sekä loisia.

Joskus lemmikistä kannattaa ottaa lisäksi verinäytteitä, sieni- ja bakteeriviljelyitä tai -herkkyyksiä sekä koepaloja ihosta.

Yleistutkimuksen ja laboratoriotutkimusten perusteella eläinlääkäri tekee lemmikillesi hoitosuunnitelman. Ihosairauksien hoito perustuu kliinisten oireiden hoitoon sekä oireiden aiheuttajan hoitoon, välttämiseen tai poistamiseen. Ihosairauksien hoitaminen on usein "salapoliistyötä" ja voi viedä kauan aikaa, että oireiden syy saadaan selville. Hoito vaatii myös hyvää yhteistyötä omistajan ja klinikan välillä.

Huolellisella kotihoidolla on todella suuri merkitys hoidon onnistumisen kannalta ja se vaatii omistajalta sitoutumista sekä pitkäjänteisyyttä.
Joskus ihosairauksien hoito vaatii pysyvää lääkitystä, jolla lemmikin oireet saadaan pidettyä siedettävällä tasolla.


Taru


Punkkien ja punkkivälitteisten tautien ennaltaehkäisy

11.04.2017

Puutiainen (Ixodes ricinus) on niveljalkaisiin kuuluva hämähäkkieläin, jota esiintyy lähes koko Suomessa. Puutiaisella eli punkilla on kolme kehitysvaihetta: toukkamuoto, nymfi ja aikuinen. Punkki on kolmi-isäntäinen eli se tarvitsee veriaterian kehitysvaiheidensa välillä voidaakseen kehittyä toukasta nymfiksi ja nymfistä aikuiseksi.

Puutiaisen toukat ja nymfit käyttävät isäntäeläiminään lintuja, jyrsijöitä ja ihmisiä. Lemmikkeihin kiinnittyneet puutiaiset ovat pääsääntöisesti aikuisia naaraita, jotka tarvitsevat veriaterian ennen munantuotannon aloittamista. Naaraiden lisäksi lemmikin turkissa voi nähdän liikkuvan naaraiden houkuttelemia urospuutiaisia.

Suomen sääolosuihteissa punkin elämänkierto kestää kolmesta neljään vuotta. Punkit aktivoituvat aikaisin keväällä muutaman plus-asteen lämpötilassa. Ne viihtyvät parhaiten kostessa elinympäristössä, kasvillisuuden suojassa. Punkki hyödyntää kasvillisuutta myös isäntäeläimien väijymiseen. Sopivan isäntäeläimen ohikulkiessa punkki tarrautuu eläimeen ja hakeutuu ihon pinnalle imemään verta. Lemmikeillä punkin kiinnittymiseen voi liittyä ihomuutos, joka on muutaman millimetrin kokoinen punoitysvyöhyke ja pieni kohouma puremakohdassa.
Ihmisen kannalta merkittävimpiä puutiaisvälitteisiä tauteja ovat borrelioosi (Borrelia burgdorferi), anaplasmoosi (Anaplasma phagocytophilum) ja puutiaisaivokuume (tick borne encephalitis).

Lemmikkien mukana puutiaiset pääsevät kulkeutumaan ihmisen lähelle ja voivat kiinnittyessään välittää taudit myös ihmiseen.

Puutiaisvälitteisten tautien ennaltaehkäisy onkin tärkeämpää omistajan oman terveyden kannalta, sillä esimerkiksi koiran riski sairastua borrelioosiin on pienempi kuin ihmisellä. Lemmikin ihoon kiinnittyneet puutiaiset tulee kuitenkin poistaa välittömästi, sillä punkkivälitteiset taudit voivat tarttua myös lemmikkiin.

Suosittelemme suojaamaan lemmikin jatkuvalla lääkityksellä puutiaiskauden ajan. Lääkevalmisteita löytyy koiralle, kissalle ja fretille. Lääkevalmisteen valintaan vaikuttaa lemmikin laji, ikä, paino ja perheen muut lemmikit. Valmisteen valintaan vaikuttaa myös se, onko perheessä pieniä lapsia, nukkuuko lemmikki perheen kanssa samassa sängyssä ja altistuuko lemmikki säännöllisesti vedelle (pesu, uinti).

Valmisteesta riippuen niiden teho perustuu punkkeja tappavaan vaikutukseen tai punkkeja tappavaan ja karkottavaan vaikutukseen.

Valmisteen vaikutus alkaa muutaman päivän kuluttua lääkkeen annostelusta ja vaikutus kestää valmisteesta riippuen 2 viikosta 8 kuukauteen asti.

Koira on myös mahdollista rokottaa borrelioosia vastaan. Rokotteen antaminen ei kuitenkaan vähennä muiden lääkkeellisten valmisteiden käytön tarvetta, sillä vaikka rokote antaa suojaa borrelioosia vastaan, ei se karkoita punkkeja.

Valmisteiden erot lyhyesti:


Paikallisvaleluliuos
- valmisteesta riippuen tappava vaikutus tai tappava ja karkottava vaikutus

- valmisteesta riippuen koirille tarkoitettu valmiste erittäin myrkyllinen kissoille

- eläintä ei tule käsitellä eikä eläimen tule antaa nukkua ihmisen kanssa samassa sängyssä lääkkeen annostelupäivänä

- valmisteesta riippuen eläintä ei tule pestä tai laskea uimaan 48 h lääkkeen annostelun jälkeen

- lemmikin säännöllinen pesu tai uiminen saattaa vähentää valmisteen tehon säilymistä

- vaikutusaika valmisteesta riippuen 2 vko - 4 vko


Panta

- valmisteesta riippuen karkottava tai tappava ja karkottava vaikutus

- emme suosittele pantaa, mikäli perheessä on pieniä lapsia

- pantaa käyttävän eläimen ei tule antaa nukkua omistajan kanssa samassa sängyssä

- valmisteesta riippuen lemmikin säännöllinen uiminen tai pesu saattaa vähentää valmisteen tehon säilymistä

- vaikutusaika valmisteesta riippuen 5 - 8 kkPurutabletti

- tappava vaikutus: puutiaisten tulee kiinnittyä koiraan ja imeä verta, jotta ne kuolevat

- ei karkottavaa vaikutusta

- vaikutusaika valmisteesta riippuen 4 vko - 12 vkoKaikki sisällä asuvat lemmikit, jotka ulkoilevat - myös punkkeja vastaan lääkityt - tulisi tarkistaa päivittäin punkkien varalta ja tarvittaessa poistaa lemmikissä olevat punkit. Punkin irroittamiseksi siihen tartutaan mahdollisimman läheltä lemmikin ihoa ja punkki vedetään hitaasti irti. Puutiaisen voi irrottaa sormin tai irroittamiseen tarkoitetuilla pihdeillä, pinseteillä tai lassolla. Puutiaisen irrottaminen saattaa jättää osan eläimestä ihon sisään, mutta elimistö poistaa puutiaisesta jääneet osat tulehdusreaktion kautta.

Mikäli Sinulla on kysyttävää liittyen sopivimman lääkkeen valitsemisesta lemmikillesi, niin olethan yhteydessä klinikallemme. Huomioithan, että myymme lääkkeitä klinikaltamme vain omille asiakkaillemme. Osa valmisteista on reseptilääkkeitä.

Loislääkkeillä ei ole varoaikaa Kennelliiton alaisiin tapahtumiin.*Taru


Koiran pennun rokotukset

09.02.2017

Rokotuksilla pyrimme parantamaan eläimen vastustuskykyä tiettyjä infektioita vastaan ja siten pyrimme ennaltaehkäisemään ja lievittämään tiettyjä infektiotauteja. Riittävän suojan aikaansaamiseksi tarvitaan yleensä vähintään kaksi perusrokotusta. Koiranpennut saavat ensimmäisen rokotuksensa yleensä noin 12 viikon ikäisinä, mutta nykyisin rokotusohjelman voi aloittaa jo 8 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokotteen pentu saa noin 4 viikkoa ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Rabies-rokotteen pentu voi saada aikaisintaan 16-viikon ikäisenä.

Ensimmäiselle rokotuskäynnille saapuessa on hyvä varata hetki aikaa ilmoittautumiselle. Hoitaja kyselee aluksi tietoja koiranpennusta ja tekee samalla koiralle oman "kortin" potilastietojärjestelmäämme. Omistajalle täytetään myös oma paperinen rokotuskortti , johon eläinlääkäri tekee merkinnät koiran saamista rokotteista. Rokotuskortti on todiste siitä, että koiran rokotukset ovat ajantasalla. Kortti on hyvä säilyttää, sillä esim. koiratapahtumiin osallistuminen tai koirahoitolaan vieminen edellyttävät ajantasalla olevia rokotuksia. Korttiin on myös merkittynä seuraava rokotusajankohta. Mikäli rokotuskortti häviää, löytyvät meillä annettujen rokotteiden tiedot potilastietojärjestelmästämme. Pyrimme lähettämään asiakkaillemme säännöllisesti "rokotuskutsuja" tekstiviestein, jotka muistuttavat omistajaa, että koiran rokotukset tulisi tehostaa lähiaikoina.

Ennen varsinaista rokottamista eläinlääkäri kyselee omistajalta koiran kuulumisia ja tekee samalla pennulle perustarkastuksen. Perustarkastusta tehdessään eläinlääkäri käy päällisin puolin koiran läpi, tarkistaa purennan, kuuntelee sydämen sekä hengitysäänet jne. Tämän jälkeen pentu pääsee herkuttelemaan makupaloilla, samalla kun eläinlääkäri antaa koiralle rokotuksen. Mikäli pentua haluaa totuttaa jo kotona tulevaa eläinlääkärikäyntiä varten, voi kotona säännöllisesti käydä läpi pennun korvat, katsoa silmiä, katsoa suuhun, tutkia turkkia, koskettaa tassuja ja totuttaa pentua pöydälle nostamiseen.

Ennen kotiinlähtöä omistaja saa hoitajalta mukaansa kirjallisen käyntikertomuksen, toimintaohjeet rokotusreaktioiden varalta sekä ohjeet seuraavan rokotuskäynnin varaamiseksi.

Haluamme tehdä pennun ensimmäisestä eläinlääkärikäynnistä mahdollisimman miellyttävän ja rauhallisen. Uskomme positiiviseen vahvistamiseen: pennun palkitseminen, kehuminen ja rapsutukset kuuluvat Kivuttomaan rokotuskäyntiin : )Kuvassa poseeraava Tessu sai klinikallamme ensimmäisen rokotuksensa parvorirusta, penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja kennelyskää vastaan.

Taru


Koiran ja kissan ylipaino

04.01.2017

KOIRAN JA KISSAN PAINONHALLINTA

Ylipainoisuus on yleisin lemmikkien ravintoperäinen sairaus. Tavallisin syy liikalihavuuteen on ravinnon saannin ja energian kulutuksen epäsuhde. Etenkin sisäkissoilla, kaneilla ja jyrsijöillä yksi tärkeä tekijä ylipainon kertymiseen on liian vähäinen liikunta sekä ravinnon vapaa saatavuus. Liian energiapitoisen ravinnon lisäksi myös muut syyt, kuten hormonaaliset häiriöt ja liikuntaelinten sairaudet voivat olla ylipainon taustalla. Taipumus ylipainoisuuteen lisääntyy iän myötä, mutta myös lemmikin sukupuoli, rotu, perintötekijät ja se, onko lemmikki steriloitu tai kastroitu, vaikuttavat painon kertymiseen.

Ylipaino laskee lemmikin elämänlaatua ja lyhentää elinikää. Ylipaino rasittaa etenkin tuki- ja liikuntaelimistöä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Näiden lisäksi anaalirauhasvaivat ovat tyypillisiä ylipainoisilla lemmikeillä. Ylipaino lisää myös anestesiariskiä ja aiehuttaa useammin synnytysvaikeuksia.Lemmikkien ruokintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä lemmikkien ylipainon ehkäisy on helpompaa kuin painon pudottaminen. Lemmikki tulisi aina tutkia huolellisesti eläinlääkärissä ennen mahdollista painon pudottamisen aloittamista, jotta sairauksista johtuvat syyt painon kertymiseen saadaan huomioitua.

Lemmikkien painonpudotus ei tapahdu hetkessä ja vaatii omistajalta sekä koko perheeltä sitoutumista asiaan. Painonpudottaminen on ehdottomasti kannattavaa ja erityisesti palkitsevaa, sillä lopputuloksena on terveempi, pirteämpi ja iloisempi lemmikki!

Mikäli Sinulla on kysyttävää liittyen lemmikkisi nykyiseen painoon tai ruokavalioon, painon pudotuksen aloittamiseen tai pudotetun painon hallintaan niin älä epäröi olla yhteydessä klinikallamme!

Taru


Joulu ja lemmikin hyvinvointi - hyvä muistaa nämä asiat

06.12.2016


Monet perinteiset joulun herkut, sekä kukat, maistuvat myös lemmikeille, mutta osa niistä on eläimille myrkyllisiä. Yleisimpiä myrkytysoireita lemmikeillä ovat mahaoireet kuten oksentelu, ripulointi, kuolaaminen, hermosto-oireet (kouristukset, heikkous) sekä oireet sydän- ja hengityselimistössä esimerkiksi tiheä/hidastunut hengitys tai pulssi. 


Alla on listattuna yleisimpiä joulun ajan kukkia ja ruokia, joista lemmikkisi voi saada myrkytysoireita:


- Alppiruusu ja atsaleat
- Hyasintti
- Joulutähti - Huom! Emme suosittele joulutähden ostamista talouteen, jossa on lemmikkejä, sillä kaikki kasvin osat hyvin pieninäkin palasina ovat erittäin myrkyllisiä eläimille.
- Amaryllis
- Tulppaani

- Suklaa (10 kg painoiselle koiralle levy fazerin sinistä aiheuttaa todennäköisesti myrkytysoireita)
- Viinirypäleet ja rusinat

Myrkytysoireet voivat alkaa hyvin nopeasti altistuksen jälkeen, mutta voivat tulla myös useamman vuorokauden viiveellä. Ole yhteydessä eläinlääkäriin, mikäli epäilet lemmikkisi syöneen myrkyllistä ainetta.


Myrkytystapauksessa hoidon kannalta on ensiarvoisen tärkeää tietää seuraavat asiat:


- Onko lemmikki varmuudella altistunut vaaralliselle aineelle?

- Mikä on aineen nimi?

- Koska lemmikki on altistunut myrkylle?

- Kuinka altistuminen on tapahtunut? (ihokontakti, suun kautta, tai muuten)

- Kuinka suurelle määrälle myrkkyä lemmikkisi on altistunut?

- Minkälaisia oireita lemmikilläsi on?

- Mikä on lemmikkisi ikä, paino ja terveydentila?Joulua ajatellen koiran ensiapupaketista olisi hyvä löytyä 3% vetyperoksidia , lääkehiiltä (Carbomix-jauhe) sekä parafiiniöljyä .

Vetyperoksidia ja parafiiniöljyä on mahdollista tilata verkkokaupastamme tai ostaa klinikkamme myymälästä. Omien asiakkaidemme on myös mahdollista ostaa klinikalta lääkehiiltä. Oma eläinlääkärisi ohjeistaa Sinua kyseisten aineiden käytöstä.

Suosittelemme pitämään lemmikeille myrkylliset aineet poissa eläinten saatavilta. Myöskään rasvaiset ja suolaiset jouluruuat sekä kinkun luut eivät kuulu lemmikkien ruokavalioon. Myrkytysten lisäksi etenkin kissojen omistajien on hyvä huolehtia, että lemmikki ei pääse syömään esimerkiksi kuusen koristeena tai lahjapaketissa käytettävää nauhaa.

Mikäli matkustat jouluksi pois kotoa niin on hyvä tarkistaa etukäteen matkakohteen päivystävän eläinlääkärin yhteystiedot. Yhteystiedot löytyvät mm. Internetistä tai päivystävän eläinlääkärin numeron voi tarkistaa virka-ajalla joltakin kyseisen alueen eläinlääkäriltä. Monet eläinlääkärit ovat suljettuna joulun pyhien ajan, osa jopa vuoden vaihteen yli.


Taru


Harjoittelijamme ovat tulevia alan ammattilaisia

02.11.2016


Lähes päivittäin klinikallamme voi nähdä oranssipaitaisia ihmisiä työn touhussa - he ovat harjoittelijoitamme. Kivuttomalla harjoittelua tekevät maatalousalan perustutkintoa suorittavat eläintenhoitajat sekä eläintenhoitajan ammattitutkintoa suorittavat klinikkaeläintenhoitajat.

Välillä joukossamme on myös alasta kiinnostuneita nuoria, jotka ovat tutustumassa työelämään TET-harjoittelun kautta.

Harjoittelujakso on osa eläintenhoitajan perustutkintoa ja eläintenhoitajan ammattitutkintoa. Hoitajiemme ohjeistuksessa harjoittelijat pääsevät mukaan klinikkamme arkeen, jokainen oman osaamistasonsa mukaisesti. Käytännön työtehtävien kautta harjoittelijat opettelevat eläinlääkärin avustamista toimenpiteissä, laboratorio- ja röntgentyöskentelyä, asiakaspalvelua jne. Harjoittelijoita opettaessamme haluamme kiinnittää erityistä huomiota asiakaspalvelutaitoihin, potilasturvallisuuteen, työturvallisuuteen ja aseptiikkaan.

Alla meillä harjoittelussa olleilta saatuja palautteita harjoittelujaksosta klinikallamme:

"Harjoittelijan päivään kuuluu monenmoista puuhaa, alkuun työvaatehuoltoa, siivoushommia, tarvikkeiden ja myyntituotteiden täyttöjä. Talon tultua tutuksi harjoittelija pääsee näkemään, kokemaan ja oppimaan monenmoista ammattitaitoisen henkilökunnan avustuksella. Itse olen oppinut erityisen paljon laboratorio- ja röntgentyöskentelystä ja työturvallisuusasioista. Tällä alalla jokainen päivä on taatusti erilainen, eikä aamulla voi tietää, mitä ilta tuo tullessaan. Avoin ja utelias mieli ovat avainasemassa oppimisen kannalta. Eläintohtori Kivuttomalla minut otettiin todella hyvin vastaan ja tunsin itseni tervetulleeksi." -Tarja Lackman, Kainuun ammattiopisto

"Harjoittelujakso Kivuttomalla oli todella mukava ja opettava kokemus. Pääsin näkemään, kokemaan ja tekemään kaikkea avoimesti. Ohjeistus oli tarkkaa ja aina tietyllä tapaa asioiden tekemiselle kerrottiin syy miksi näin tehdään, mikä on minulle hyvin tärkeä osa oppimista. Kivuttoman henkilökunnalla on hyvä yhteishenki ja kaikki ovat hyvällä huumorilla varustettuja ammattilaisia, jotka selkeästi tekevät työtänsä sydämellä eläimien hyväksi." -Hanna Puustinen, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

"Ollessani harjoittelussa Kivuttomalla sain mukavalta työporukalta hyvän opin tutkintotilaisuuteen valmistautuessani, tukun taitoa työelämään ja valmiudet jatkokoulutukseen." -Hanna Karvonen, Ylä-Savon ammattiopisto

"Mukava ilmapiiri sekä tarkat, huumorintajuiset ja osaavat ihmiset opettamassa." -Miia Koukkunen, Ahlmanin ammattiopisto

"Kivuton on monipuolinen paikka ja pääsin tekemään oman osaamisen mukaan hommia heti alusta asti. Tykkäsin myös ohjauksen tasosta, opin paljon sellaista mitä koulussa ei käyty läpi." -Laura Leppänen, Kainuun ammattiopistoKennelyskä arjessa ja klinikalle

01.10.2016

Kennelyskä on koiran "flunssa", jonka aiheuttaa Bordetella bronchiseptica-bakteeri sekä virukset, kuten esimerkiksi parainfluenssavirus. Tartunnnan koira saa toiselta koiralta pisaratartuntana hengitysteiden eritteiden välityksellä, mutta myös ihmiset voivat välittää taudinaiheuttajia koirasta toiseen. Kennelyskä leviää erityisesti paikoissa, joissa on paljon koiria. Koirapuistot, näyttelyt, hoitolat ja harjoitushallit sekä -kentät ovat riskipaikkoja.

Tyypillisin oire koiralla on kuiva yskä, joka pahenee rasituksessa. Koira voi myös yökkiä limaa ja vaahtoa. Mikäli koirasi on perusterve ja yleisvoinniltaan hyvä, voi yskänoireita seurata kotona kolmisen viikkoa. Koira tulee pitää tämän ajan levossa ja koirakontakteja tulee välttää vähintään vielä kaksi viikkoa oireiden loppumisen jälkeen. Saman perheen muut koirat tulee pitää eristyksissä terveistä koirista, koska myös oireeton koira voi levittää taudinaiheuttajia.

Kennelyskä paranee hitaasti, mutta on terveelle koiralle vain harvoin haitallinen. Mikäli koiralla on jokin perussairaus, kuten sydänvika, tai koirasi kuuluu riskiryhmään (vanhat tai hyvin nuoret koirat) tai jos koiran yleisvointi huononee (nousee kuumetta, on hyvin väsynyt) tai yskä pitkittyy yli kolme viikkoa, niin silloin on hyvä olla yhteydessä eläinlääkäriin. Koiralle voi kehittyä jälkitautina esimerkiksi sydänlihastulehdus tai keuhkokuume.

Koiran voi rokottaa kennelyskää vastaan. Rokote ei kuitenkaan anna 100 % suojaa, mutta lievittää koiran saamia oireita. Koiranpennun voi rokottaa aikaisintaan 8 viikon ikäisenä, mutta normaalisti rokote annetaan kuitenkin vasta 12 viikon ikäiselle pennulle ensimmäisen penturokotuksen yhteydessä. Aikuisen koiran kennelyskärokote tulee uusia vuosittain.

Mikäli olet varaamassa aikaa klinikallemme niin ilmoitathan aikaa varatessasi, jos lemmikkisi yskii. Pyrimme aikatauluttamaan yskivien lemmikkien vastaanottoajat iltaan, jotta vältämme parhaiten taudin tarttumisen muihin potilaisiin. Huomioithan tämän mahdollisuuksien mukaan myös nettiajanvarausta tehdessäsi.

Kun saavut klinikallemme yskivän koiran kanssa, niin ilmoittauduthan saapuessasi ilman koiraa, jotta osaamme ohjata Teidät koiran kanssa suoraan huoneeseen odottamaan omaa vuoroanne. Omistajien tulee välttää muiden potilaiden rapsuttamista, jotta taudinaiheuttajat eivät pääse leviämään. Toivomme myös, että kennelyskää sairastavat potilaat siirtyisivät vastaanotolta suoraan ulkotiloihin odottamaan käynnin ja kirjallisten kotihoito-ohjeiden valmistumista.

Henkilökuntamme pyrkii aktiivisesti estämään kennelyskän taudinaiheuttajien leviämisen klinikallamme. Käytämme järjestelmällisesti käsidesiä ja puhdistamme sekä desinfioimme toimenpidehuoneet ja kulkukäytävät kennelyskää sairastavien potilaiden jälkeen.

Omista koiristani melkein kaikki ovat sairastaneet kennelyskän ainakin kerran elämänsä aikana. Vaikka kaikki koirani ovat oireilleet kennelyskätartunnan aikaan samalla tavalla, ovat kaikki koirani täysin erilaisia "potilaita". Dreeverien osalta vältämme aktiivisesti näyttelyissä käyntiä kesän lopulla, jotta mahdollinen kennelyskätartunta on parantunut ennen metsästyskauden alkua. En halua koirilleni pitkiä sairaslomia metsästyskauden aikana. Bordercollieni kanssa en treenaa tällä hetkellä isossa treeniryhmässä, joten koira on säästynyt kennelyskätartunnalta viime aikoina. Bordercollieni on ehkä haastavin "sairastupalainen", koska kolme viikkoa ilman liikuntaa on kyseiselle koiralle todella paljon. Seniori-ikäistä kultaistanoutajaa ei "ylimääräinen loma liikunnasta" haittaa ja koira käyttääkin vapaa-ajan pitkiin päiväuniin.


Tervehdys ja Tervetuloa Kivuttomalle

01.09.2016


Minä olen Taru Wiik ja toimin hoitajana Eläintohtori Kivuttomalla. Aloitan kirjoittamaan tällä sivulla blogia klinikkamme ja verkkokauppamme arjesta. Tavoitteeni on kirjoittaa hauskaa sekä hyödyllistä tietoa asiakkaillemme sekä yleisemminkin eläinlääkäriseman tai verkkokaupan arjesta kiinnostuneille.

Otan mielelläni vastaan kommentteja ja ehdotuksia kirjoituksieni aiheiksi. Niitä voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen:

taruwiik@kivuton.fi

No niin, tästä se lähtee : ) Ensimmäinen aiheeni on hyvin käytännönläheinen - miten tulet Kivuttomalle eli eläinlääkärikäynnille kivuttomasti.

Tervetuloa Eläinlääkäriasema Eläintohtori Kivuttomalle

Saapuessasi klinikallemme pyydämme Sinua ilmoittautumaan aulamme tiskille. Saavuthan ilmoittautumaan ilman lemmikkiä mikäli lemmikkisi yskii, kutisee, oksentaa tai ripuloi. Kerrothan meille ilmoittautuessasi, tai aikaa varatessasi, mikäli lemmikkisi on arka tai aggressiivinen, niin osaamme ohjata teidät rauhallisempaan paikkaan odottamaan omaa vuoroanne.

Klinikallamme lemmikit tulee pitää kytkettyinä tai omissa kantokopissaan. Kissat ja sitä pienemmät lemmikit on hyvä nostaa lattiatasolta esimerkiksi odotusaulamme penkeille. Halutessanne voitte myös odottaa omaa vuoroanne tai esim. laboratoriotuloksia ulkona.

Ymmärrämme, että eläinlääkärikäynti voi olla todella stressaavaa omistajalle ja lemmikille, joten yritämme parhaamme mukaan tehdä käynnistänne mahdollisimman stressittömän ja Kivuttoman : )

Taru


Kivuton anestesia

20.03.2013

KIVUTON ANESTESIA


Klinikallamme tehdään päivittäin rauhoitusta ja anestesiaa vaativia toimenpiteitä. Rauhoittaminen tarkoittaa, että lemmikille annetaan lihakseen tai nahan alle pistettävää lääkettä, jonka tarkoituksena on rentouttaa ja rauhoittaa eläin toimenpiteitä varten. Tarvittaessa lemmikin unta syvennetään lääkkeellisesti, jolloin puhutaan anestesiasta.

Eläinlääkärimme käyttävät rauhoitusta silloin, kun toimenpiteiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että lemmikki pysyy paikoillaan. Kyseiset toimenpiteet ovat lyhytkestoisia ja eläimelle kivuttomia kuten esimerkiksi koirien viralliset röntgenkuvaukset tai kanin hampaiden raspaus.
Eläinlääkärimme hyödyntävät rauhoitusta myös pakko- ja voimakeinojen käytön minimoimiseksi - näin pyrimme vähentämään eläimen kokemaa stressiä ja pelkotiloja. Pitkäkestoisemmat ja kivuliaat toimenpiteet teemme yleisanestesiassa. Anestesian on tarkoitus rauhoittumisen lisäksi turvata eläimelle tunnottomuus, kivuttomuus ja muistamattomuus toimenpiteen aikana. Anestesiaa vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi haavojen ompelut, sterilisaatiot, kastraatiot ja hammastoimenpiteet kuten hammaskivenpoisto.

Huolellisella suunnitelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella pyrimme tekemään anestesiasta lemmikillesi mahdollisimman turvallista, mutta täysin riskitöntä anestesiaa ei ole. Kattavilla esitiedoilla sekä yksilöllisellä anestesian suunnittelulla ja toteutuksella pyrimme minimoimaan riskit. Otimme tänä keväänä klinikallamme käyttöön esitietolomakkeen, jonka jaamme asiakkaillemme täytettäväksi ennen kuin lemmikki saapuu toimenpiteeseen. Lomake löytyy tästä, ja sen voi tulostaa ja täyttää valmiiksi ennen toimenpiteeseen saapumista.

Lemmikin laji, rotu, ikä, luonne, paino, terveydentila, pitkäaikaissairaudet, käytössä olevat lääkkeet, lääkeaineallergiat ja aikaisempi anestesiahistoria ovat vain osa niistä asioista, jotka vaikuttavat anestesiaprotokollan valintaan. Lomakkeen tietojen sekä ennen toimenpidettä tehtävän yleistutkimuksen ja mahdollisten verinäytteiden avulla eläinlääkäri määrittää lemmikillesi anestesiariskiluokan.
Anestesiariskiluokitus (ASA)

I: normaali, terve eläin

II: vastasyntynyt tai iäkäs, lievästi lihava, brakykefaalinen, oireeton sydänvika, lievä yleissairaus

III: krooninen yleissairaus esim. sydänvika, hoitamaton sairaus esim. munuaisen vajaatoiminta

IV: vakava yleissairaus tai sairaus, joka ei ole hallinnassa esim. sokeritauti, useita systeemisiä sairauksia samalla eläimellä


Huolellisella valmistautumisella kotona voi vähentää rauhoitukseen ja anestesiaan liittyviä riskejä.

- Koirille tulisi pitää 12 tunnin ruokapaasto ennen toimenpidettä. Kissoille suosittelemme 8 tunnin paastoa. Vettä saa olla normaalisti tarjolla. Kaneja ja jyrsijöitä ei tule paastottaa, pidä ruokaa ja vettä normaalisti tarjolla. Sairaiden eläinten ja pienten pentujen osalta paastotus henkilökuntamme ohjeiden mukaan.

- Käytä koira ulkona tarpeillaan ennen toimenpidettä, vältä kuitenkin kovaa fyysistä rasitusta.

- Mikäli lemmikilläsi on lääkitys, varmista henkilökunnaltamme onko lääkkeitä tarvetta antaa ennen toimenpidettä.

- Varaa lemmikille lämmin peitto mukaan. Huomioithan, että peitto saattaa mennä likaiseksi.

- Ulkoilevien lemmikkien osalta on tärkeää, että etenkin rapakelillä lemmikki pestään leikkausalueelta toimenpidettä edeltävänä päivänä.

On todella tärkeää, että kerrot eläinlääkärille, mikäli lemmikkisi voinnissa on ollut jotain poikkeavaa ennen rauhoitusta!

Jos lemmikkisi tulee jatkotutkimuksiin toiselta eläinlääkärilta, ota sieltä saamanne paperit mukaan (käyntikertomus, kotihoito-ohjeet, laboratoriovastuakset, röntgenkuvat, jne.) tai lähettäkää ne etukäteen klinikallemme sähköpostilla osoitteeseen kivuton@kivuton.fi

Voit kysyä lisätietoja anestesiasta ja sen turvallisuudesta hoitavalta eläinlääkäriltä.


*TaruHuomioithan, että käytetyissä lääkkeissä on dopingvaroaika Kennelliiton alaisiin kokeisiin ja näyttelyihin. Kissaliiton alaisiin tapahtumiin ei ole varoaikoja.

Aiheeseen liittyvää tietoa:

Eläintohtori Kivuttoman esitietolomake anestesiaa varten


Vieras esine

20.03.2013

VIERAAT ESINEET


Ruuansulatuskanavan vierasesineet ovat yleisimpiä koiranpennuilla ja nuorilla koirilla sekä nuorilla kissoilla. Nuoret eläimet leikkivät mielellään leluilla ja pureskelevat paljon leikin yhteydessä, jolloin on mahdollista että osa lelusta päätyy lemmikin nielemäksi. Myös kaikenlaiset puruluut voivat aiheuttaa harmia mikäli niistä irtoaa isoja paloja tai eläin hotkii palat liian vauhdikkaasti.

Vierasesine voi jäädä kiinni esimerkiksi lemmikin nieluun tai ruokatorveen. Nieluun jäädessään vierasesine aiheuttaa tukehtumisvaaran ja ruokatorveen jäädessään se estää koiraa syömästä ja juomasta normaalisti sekä aiheuttaa kipua ja vaurioita ruokatorveen. Mikäli vieresesine on isokokoinen voi se jäädä lemmikin vatsaan pitkäksikin aikaa, jos se ei mahdu kulkeutumaan mahanportista eteenpäin. Suolistossa vierasesineet aiheuttavat pahimmassa tapauksessa tukoksen ja pysyviä vaurioita suolistolle. Lemmikki oireilee vierasesineitä oksentamalla, lemmikki on haluton syömään ja juomaan, lemmikillä voi olla ummetusta ja lemmikki on vaisu.

Vierasesine-epäily todennetaan röntgenkuvalla ja ultraäänitutkimuksella.

Lemmikin yleisvoinnista sekä vierasesineen sijainnista ja materiaalista riippuen hoitona on konservatiivinen hoito eli odotetaan, että vierasesine kulkeutuu suoliston läpi. Apuna käytetään purkkiparsaa ja parafiiniöljyä. Tarvittaessa vierasesine poistetaan tähystyksessä tai laparotomialla eli vatsaontelon avoleikkauksella.

Etenkin pentujen sekä pienikokoisten ja ahneiden koirien leikkimistä ja luiden syömistä tulisi valvoa huolellisesti! Tarjotut luut ja lelut tulisi suhteuttaa lemmikin kokoon ja syömistapaan. Aidoista luista ahneille koirille ovat parhaita naudan putkiluuosat, joista koira ei saa paloja irti. Kovien luiden kanssa kannattaa huomioida, että koiran hampaat voivat lohjeta luun syönnin yhteydessä. Vuotaluissa solmut ja liian pienet luut voivat aiheuttaa vaaratilanteita ahneilla koirilla.

Koirille luut tarjoavat hyvää ajanvietettä ja ne voivat edesauttaa hammaskiven ehkäisyssä. Hammaskiven ehkäisyyn ehdottomasti paras keino on kuitenkin lemmikin hampaiden säännöllinen harjaaminen. Koiran aktivointiin tarkoitetut, ruualla täytettävät lelut voivat olla lemmikillesi luita turvallisempia, mikäli lemmikkisi on kovin ahne ja hotkii luita syödessään. Omien koirieni suosikki on kissanruualla täytetty ja sen jälkeen pakastettu KONG-lelu.

Vierasesineet voivat olla hengenvaarallisia. Mikäli epäilet lemmikkisi syöneen jotain ruuaksi sopimatonta tai lemmikki hotkaisseen liian ison palan luusta niin olethan viipymättä yhteydessä eläinlääkäriin.

Taru


Ylipaino on vakava asia

00.00.0000

Lemmikin ylipaino on vakava asia, johon syytä puuttua hyvissä ajoin

Seuraamme klinikallamme aktiivisesti lemmikkien painoa ja punnitsemme lemmikit aina eläinlääkärikäynnin aikana. Koirien punnitus tapahtuu käteväsi ilmoittautumisen yhteydessä aulassa olevalla vaa´alla ja pienemmät lemmikit punnitsemme toimenpidehuoneissa. Lemmikin paino vaikuttaa esimerkiksi käytettävien lääkkeiden annostuksiin, mutta seuraamme painoa myös etenkin lemmikin kuntoluokituksen mittaamiseksi.

Esimerkiksi rokotuskäyntien yhteydessä on hyvä seurata painoa, jolloin pääsemme kiinni mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Kuntoluokituksen avulla arvioimme onko eläin sopivassa lihavuuskunnossa ja sen perusteella osaamme arvioida onko lemmikin ruokintaan tarve tehdä muutoksia. Säännöllisellä painonseuraamisella pyrimme ehkäisemään lemmikkien mahdollista yli- tai aliruokintaa.

Lemmikin painoon vaikuttavat useat asiat:

- perintötekijät

- rotu

- ikä

- sukupuoli

- mahdollinen sterilointi tai kastraatio

- ravinnon energiapitoisuus

- ravinnon määrä ja saatavuus (rajoitettu vai jatkuva mahdollisuus syömiseen)

- liikunnan määrä

- hormonaaliset häiriöt (mm. kilpirauhassairaudet)

- liikuntaelinten sairaudet

 

Ehkäise ylipainoa hyvissä ajoin, sillä koiran ja kissan laihduttaminen on vaikeampaa 

Ylipainolla on useita vaikutuksia koiran ja kissan elämään:

- rasittaa tuki-ja liikuntaelimistoä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöä

- sokeritaudin riski kasvaa

- lyhentää lemmikin elinikää

- laskee lemmikin elämänlaatua

- lisää anestesiariskiä

- anaalirauhasvaivat ovat tyypillisiä ylipainoisilla lemmikeillä

- aiheuttaa useammin synnytysvaikeuksia

Ylipainoisuus on yleisin lemmikkien ravintoperäinen sairaus. Lemmikin ruokintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä lemmikin ylipainon ehkäiseminen on huomattavasti helpompaa kuin koiran tai kissan laihduttaminen. 

Lemmikin ravinnon tarve vaihtelee eri ikäkausina, olosuhteiden muuttuessa sekä esimerkiksi hetkellisten liikuntavammojen yhteydessä. Silloin kun hoitona on lepo, tulisi ruuan määrää heti vähentää. Lemmikin saaman ruuan määrään kannattaa kiinnittää aktiivisesti huomiota. Mikäli lemmikki lihoo, tulee energiansaantia vähentää ja liikuntaa lisätä. Painonhallintaan tarkoitetuissa ruuissa rasvapitoisuutta on laskettu energiansaannin vähentämiseksi ja näin ollen koiran ja kissan laihduttaminen on sujuvampaa.


Muista aktivoida lemmikkiäsi – koiran ja kissan laihduttaminen tapahtuu huomaamatta leikin varjolla

Lemmikin aktiivisuudesta huolehtiminen on iso osa niin koiran kuin kissankin laihduttamista ja painonhallintaa. Kissojen, kanien ja jyrsijöiden liikuttaminen on toki haastavampaa kuin koiran, mutta myös pienempiä lemmikkejä on mahdollista motivoida olemaan aktiivisempia.

Lemmikin motivoiminen onnistuu usein ruuan avulla ja laihduttavan lemmikin ravinto kannattaakin tarjota esimerkiksi aktivointilelusta, jolloin lemmikki joutuu työskentelemään syödäkseen. Kissojen ruokakupit kannattaa sijoittaa ylös, jolloin kissan täytyy jumpata saadakseen ruokaa. Kissojen aktivoimisessa kannatta hyödyntää myös erilaisia leluja sekä valjaissa ulkoilua. Kissojen lisäksi myös kaneille ja pienemmille jyrsijöille on olemassa valjaita, joiden avulla lemmikkiä voi ulkoiluttaa.

Koiran, kissan tai muunkaan lemmikin laihduttaminen ei tapahdu hetkessä ja vaatii omistajalta sekä koko perheeltä sitoutumista asiaan. Painonpudottaminen on ehdottomasti kannattavaa ja erityisesti palkitsevaa, sillä lopputuloksena on terveempi, pirteämpi ja iloisempi lemmikki!

Lemmikki tulisi aina tutkia huolellisesti eläinlääkärissä ennen laihduttamisen aloittamista, etenkin jos lemmikki on jo seniori-ikäinen. Eläinlääkärin konsultaation avulla sairauksista johtuvat syyt painon kertymiseen saadaan huomioitua ja esimerkiksi erilaiset "vanhuuteen kuuluvat vaivat", kuten nivelrikko, pystytään huomioimaan koiraa ja kissa laihdutettaessa.

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen lemmikkisi nykyiseen painoon tai ruokavalioon, laihduttamisen aloittamiseen tai pudotetun painon hallintaan älä epäröi olla yhteydessä klinikkaamme!

 


Punkkilääke suojaa

00.00.0000

Punkkilääke suojaa lemmikin lisäksi omistajaa

Punkin välittämät taudit

Puutiainen (Ixodes ricinus) on niveljalkaisiin kuuluva hämähäkkieläin, jota esiintyy lähes koko Suomessa. Puutiaiset eli punkit aktivoituvat aikaisin keväällä muutaman plus-asteen lämpötilassa, jonka jälkeen niitä voi nähdä kävelemässä lemmikin turkissa tai kiinnittyneenä lemmikin ihoon. Kiinnittyneenä ja verta imiessään punkki saattaa siirtää jonkun punkkivälitteisen taudin lemmikkiin. Lemmikkien mukana puutiaiset pääsevät kulkeutumaan ihmisen lähelle ja voivat kiinnittyessään välittää taudit myös ihmiseen. Ihmisen kannalta merkittävimpiä puutiaisvälitteisiä tauteja ovat borrelioosi (Borrelia burgdorferi), anaplasmoosi (Anaplasma phagocytophilum) ja puutiaisaivokuume (Tick borne encephalitis). Puutiaisvälitteisten tautien ennaltaehkäisy onkin tärkeää etenkin omistajan oman terveyden kannalta.

Sopivan punkkilääkkeen valinta - muistathan lukea aina myös pakkausselosteen

Suosittelemme suojaamaan lemmikin jatkuvalla lääkityksellä puutiaiskauden ajan. Lääkevalmisteita löytyy lääkepantana kissalle ja lääkepantana koiralle, paikallisvalelulioksena (fretille, kissalle ja koiralle), purutablettina (koiralle) ja sumutteena (kissalle ja koiralle). Klikkaa tästä taulukko eri valmisteista. 

Huom! Muista aina lukea pakkausseloste huolellisesti ennen punkkilääkkeen käyttöä.

Lääkevalmisteen valintaan vaikuttaa mm. lemmikin laji, ikä, paino ja perheen muut lemmikit. Valmisteen valintaan vaikuttaa myös se, onko perheessä pieniä lapsia, nukkuuko lemmikki perheen kanssa samassa sängyssä ja altistuuko lemmikki säännöllisesti vedelle (pesu, uinti).

Valmisteesta riippuen punkkilääkkeiden teho perustuu punkkeja karkottavaan vaikutukseen, tappavaan vaikutukseen tai punkkeja karkottavaan ja tappavaan vaikutukseen.  Mikäli valmisteella on pelkästään tappava vaikutus, tulee punkin kiinnittyä lemmikkiin ennen kuin valmiste tehoaa. Epäsuotuisissa olosuhteissa punkkivälitteisten tautien tartuntariskiä ei voi täysin poissulkea punkkilääkkeitä käytettäessä.

Punkkilääkkeen yleisimmät haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset liittyen punkkilääkkeiden käyttöön ovat purutablettien osalta ohimenevät ruuansulatuskanavan oireet (oksentelu ja ripulointi) ja muiden punkkilääkkeiden osalta ohimenevät iho-oireet (punoitus, turvotus, kutina, karvanlähtö). Mikäli lemmikkisi saa oireita punkkilääkkeen annostelun jälkeen niin olethan yhteydessä oman lemmikkisi eläinlääkäriin.

Muista päivittäinen punkkitarkistus

Kaikki sisällä asuvat lemmikit, jotka ulkoilevat - myös punkkeja vastaan lääkityt - tulisi tarkistaa päivittäin punkkien varalta ja tarvittaessa poistaa lemmikissä olevat punkit. Punkin irrottamiseksi siihen tartutaan mahdollisimman läheltä lemmikin ihoa ja punkki vedetään hitaasti irti pyörittämällä. Puutiaisen voi irrottaa sormin tai irrottamiseen tarkoitetuilla pihdeillä, pinseteillä tai lassolla. Puutiaisen irrottaminen saattaa jättää osan eläimestä ihon sisään, mutta elimistö poistaa puutiaisesta jääneet osat tulehdusreaktion kautta.

Koira on myös mahdollista rokottaa borrelioosia vastaan. Rokotteen antaminen ei kuitenkaan vähennä muiden lääkkeellisten valmisteiden käytön tarvetta, sillä vaikka rokote antaa suojaa borrelioosia vastaan, ei se karkota punkkeja.

Mikäli Sinulla on kysyttävää liittyen sopivimman lääkkeen valitsemisesta lemmikillesi, niin olethan yhteydessä klinikallemme. Huomioithan, että myymme lääkkeitä klinikaltamme vain omille asiakkaillemme. Osa valmisteista on reseptilääkkeitä.

Varaa meiltä aika punkin poistoon

Voit varata meiltä hoitaja-ajan punkin poistoon puhelimitse 013 223 262 tai kätevästi nettiajanvarauksemme kautta tästä.
Nettiajanvarauksessa valitse listalta käynnin syyksi "Hoitajakäynti".


Taulukko lemmikkien erilaisista punkkilääkevalmisteista. Muista lukea aina pakkausseloste ennen käyttöä.


Paikallisvaleluliokset koirille
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys
Bayvantic Vet   4 viikkoa Ei alle 7 vkon ikäisille Ei alle 1,5 kg painoisille pennuille Voi käyttää
Bravecto  Resepti 12 viikkoa Ei alle 12 vkon ikäisille Ei alle 2 kg painoisille Voi käyttää
Effipro   4 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 2 kg painoisille pennuille  
Exproline Vet   Enintään 3 vko Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 2 kg painoisille pennuille  
Exspot Vet   4 viikkoa Ei alle 2 vkon ikäisille Ei alle 5 kg painoisille Ei tiineelle nartulle
Frontect Resepti 4 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 2 kg painoisille  
Frontline Comp   Jopa 4 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 2 kg painoisille Voi käyttää
Frontline Vet     Ei alle 8 vkon ikäisille   Voi käyttää
Prac-Tic   4 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 2 kg painoisille  
Vectra 3D Resepti 4 viikkoa      
Purutabletti koirille
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys 
Bravecto Resepti 12 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 2 kg painoisille Voi käyttää
Credelio Resepti 4 viikkoa      
Nexgard Resepti  Enintään 4 vko      
Simparica Resepti Vähintään 5 vko      
Lääkepanta koirille
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys 
Scalibor Vet   5 – 6 kuukautta Ei alle 7 vkon ikäisille   Voi käyttää
Seresti Vet   8 kuukautta Ei alle 7 vkon ikäisille    
Sumute iholle, koirille
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys 
Frontline Vet     Ei alle 8 vkon ikäisille   Ei pidä käyttää
Paikallisvaleluliuokset kissoille
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys
Bravecto  Resepti 12 viikkoa Ei alle 11 vkon ikäisille Ei alle 1,2 kg painoisille  
Effipro   enintään 2 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 1 kg painoisille pennuille  
Explorine Vet   4 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 1 kg painoisille pennuille  
Frontline Comp   2 viikkoa Ei alle 8 vkon ikäisille Ei alle 1 kg painoisille pennuille Voi käyttää tiineyden aikana
Frontline Vet     Ei alle 8 vkon ikäisille   Voi käyttää
Lääkepanta kissoille 
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys 
Seresto Vet   8 kuukautta Ei alle 10 vkon ikäisille   Ei suositella
Sumute iholle, kissoille
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys 
Frontline Vet     Ei alle 8 vkon ikäisille   Ei pidä käyttää
Paikallisvaleluliokset freteille
Valmisteen nimi Resepti Vaikutusaika Ikä huomio Paino huomio Tiineys ja imetys 
Frontline Comp   4 viikkoa Ei alle 6 kk ikäisille    

Lemmikkien rokotukset

00.00.0000

Koiran, kissan ja muiden lemmikkien rokottaminen

Rokotuksilla pyrimme parantamaan eläimen vastustuskykyä tiettyjä tauteja vastaan ja siten ennaltaehkäisemään sekä lievittämään näitä tauteja. Rokotus ei anna 100% suojaa, mutta lievittää lemmikin saamia oireita. Lemmikin säännöllinen rokottaminen onkin tärkeä osa lemmikin hyvinvointia ja terveydenhoitoa. Suositeltavat rokotukset riippuvat mm. lajista, iästä ja elinolosuhteista. Me täällä Kivuttomalla noudatamme Eviran suosituksia lemmikkien rokottamisessa.

Koiran rokottaminen

- 12 viikon ikäisen koirapennun rokotukset: parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus ja 

parainfluenssa

- 16 viikon ikäisen koiranpennun rokotukset: parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parainfluenssa ja rabies

- tehosterokotukset vuoden kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein (poikkeuksena kennelyskä, johon annetaan tehoste vuosittain)

- jos tartuntapaine on lisääntynyt, voi koiranpennun rokottaa jo 8 viikon ikäisenä

Kissan rokottaminen

- 12 viikon ikäisen kissanpennun rokotukset: kissarutto ja kissanuha

- 16 viikon ikäisen kissanpennun rokotukset: kissarutto, kissanuha ja rabies

- tehosterokotukset vuoden kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein

- jos tartuntapaine on lisääntynyt, voi kissanpennun rokottaa jo 8 viikon 

ikäisenä

Fretin rokottaminen

- yli 10 viikon ikäisenä: penikkatauti

- tehosterokotus vuosittain

- tarvittaessa: raivotauti 16 viikon ikäisenä, tehosterokotus vuoden kuluttua sekä sen jälkeen 18 kk välein (Huom! liittyy tuontiin ja vientiin, tai mikäli fretti joutuu olosuhteisiin, joissa se voisi saada raivotautitartunnan)

Minisian rokottaminen

- 8-12 viikon ikäisenä: sikaruusu

- tehosterokotus 3 viikon kuluttua ja sen jälkeen puolivuosittain tai 

vuosittain

Kanin rokottaminen

- tarvittaessa RHD 10 viikon iässä ja tehosterokotus vuosittain

Huomioithan, että osa eksoottisten lemmikkien rokotteista on erityislupavalmisteita. Olethan hyvissä ajoin yhteydessä klinikkaamme eksoottisen lemmikkisi rokotuksiin liittyen, jotta meillä on tarvittava rokote käynnillenne.


Terveyskortti kertoo lemmikin rokotuksista ja voimassaoloajoista

Rokotuskorttiin kirjataan ylös kaikki annetut rokotteet. Säilytä rokotuskortti, sillä esimerkiksi näyttelyihin osallistuminen tai hoitolaan vieminen edellyttää voimassa olevia rokotuksia. Tarkista aina hyvissä ajoin etukäteen millaiset rokotusvaatimukset tapahtumissa tai hoitoloilla on. Lemmikin rokotuskorttiin merkitään aina myös seuraava rokotusajankohta. Rokotuskortin kadotessa meillä annettujen rokotteiden tiedot löytyvät aina potilastietojärjestelmästämme.


Helppo ja miellyttävä rokotuskäynti

 

Mikäli asioit lemmikkisi kanssa ensimmäistä kertaa klinikallamme, on ilmoittautumiseen hyvä varata hetki aikaa. Hoitaja kyselee ilmoittautumisen yhteydessä tietoja lemmikistäsi ja tekee lemmikille oman "kortin" potilastietojärjestelmäämme. Merkitsemme potilastietojärjestelmäämme mm. Lemmikkisi saamien rokotteiden tiedot. 

Ennen varsinaista rokottamista eläinlääkäri kyselee omistajalta lemmikin kuulumisia ja tekee samalla eläimelle perustarkastuksen.

Perustarkastukseen sisältyy:

- suun ja hampaiden tarkastus

- silmien, korvien ja ihon tarkastus

- sydämen ja hengitysäänten kuuntelu

- vatsaontelon tunnustelu

- ihannepainon määrittäminen

- liikuntakyvyn ja lihaskunnon arviointi

 

Rokotusten jälkeen

 

Rokottamisen jälkeen lemmikin vointia tulisi seurata seuraavan 30 minuutin ajan mahdollisten rokotereaktioiden varalta. Lemmikki voi saada oireita myös myöhemmin, mutta vakavimmat reaktiot tulevat yleensä puolen tunnin sisällä rokotteen antamisen jälkeen. Rokotusreaktioista tulisi aina ilmoittaa hoitavalle eläinlääkärille.

Yleisimpiä rokotusreaktioita ovat:

- kuumotus, turvotus ja punoitus pistokohdassa 1 päivän - 2 viikon ajan

- lievää ja ohimenevää lämmönnousua 1 - 2 päivän ajan

- aivastelua, yskää, sierainvuotoa ja ruokahaluttomuutta 1 - 2 päivän ajan

- yliherkkyysreaktioita kuten kutina, hengenahdistus, oksentelu, ripuli ja kollapsi

Evira suosittelee, että lemmikki tulisi madottaa ennen rokottamista. Nykysuositusten mukaan suosittelemme lemmikin ulostenäytteiden tutkimista madotustarpeen todentamiseksi. Löydät kotisivuiltamme ohjeistuksen ulostenäytteen keräämiseen liittyen.

Klinikallamme on käytössä varsin kätevä rokotuskutsuohjelma. Pyrimme lähettämään asiakkaillemme säännöllisesti tekstiviestillä muistutuksen, kun lemmikin rokotukset tulisi tehostaa lähiaikoina. Rokotuskutsut ovat tällä hetkellä käytössä koira- ja kissapotilaille.

Varaa rokotusaika lemmikillesi helposti suoraan 24hajanvarauspalvelustamme
tai soittamalla klinikallemme!Lemmikin senioritarkastus

00.00.0000

Lemmikin oma senioritarkastus auttaa vanhuuden vaivojen ennakoinnissa ja hoidossa

Jokainen lemmikki ikääntyy yksilöllisesti. Jättikokoisten koirarotujen edustajat ovat senioreita jo 6-7 vuoden iässä, keskikokoisten koirarotujen edustajat noin 8-9 vuoden iästä eteenpäin ja kääpiökokoisten koirarotujen edustajat noin 9-10 vuoden iässä. Kissa on puolestaan seniori-iässä suunnilleen 10 vuoden ikäisenä. Pienemmillä lemmikeillä, kuten kaneilla ja jyrsijöillä, seniori-ikä vaihtelee lajista riippuen 1-7 vuoden välillä.

Suosittelemme klinikallamme kaikille ikääntyville lemmikeille senioritarkastusta, joka on vanhemmille lemmikeille suunnattu oma terveystarkastus.

Senioritarkastukseen sisältyy:

- suun ja hampaiden tarkastus

- silmien, korvien ja ihon tarkastus

- sydämen ja hengitysäänten kuuntelu

- vatsaontelon tunnustelu

- ihannepainon määrittäminen

- liikuntakyvyn ja lihaskunnon arviointi

- tyypillisimpien kasvainmuutosten seulonta

- peruselinarvojen tutkiminen verikokein (maksa- ja munuaisarvot, verensokeri sekä pieni verenkuva, kissoilla lisäksi kilpirauhasarvo)

Senioritarkastus on vuosittainen rutiini ikääntyvälle lemmikille. Säännöllisen eläinlääkärin konsultoinnin avulla havaitsemme ja voimme hoitaa ennakoiden lemmikin vanhuuteen kuuluvia vaivoja ja sairauksia.

Varaa senioritarkastus helposti ajanvarauksestamme tai ota yhteyttä, jos jotain kysyttävää heräsi!