Verinäytteen otto ja tulkinta muun toimenpiteen yhteydessä 18 €

NimiHinta (€)Sisältö

Pieni verenkuva

24,00

Puna- ja valkosolut

Mini 6 paneeli

21,00

ALKP,ALT,AST,BUN,BUN/CREA,CREA

Suppea 10 paneeli

24,00

ALB,ALB/GLOB,ALKP,ALT,BUN,BUN/CREA,CREA,GGT,GLOB,GLU,LDH

Keski 15 paneeli

42,00

ALB,ALB/GLOB,ALKP,ALT,BUN,BUN/CREA,Ca,CHOL,CREA,GGT,GLOB,GLU, LIPA,PHOS,TBIL,TP

Laaja 17 paneeli

48,00

ALB,ALB/GLOB,ALKP,ALT,AMYL,BUN,BUN/CREA,Ca,CHOL,CREA, GGT, GLOB,GLU, LIPA,PHOS,TBIL,TP

Elektrolyytit

19,00

Cl, K, Na, Na/K
Yksi parametri

17,00Perusmaksu

Lisäparametrit

4,50

Albumiini (ALB)


5,50

Alkaalinen fosfataasi (ALKP)


4,50

Alaniiniaminotransferaasi (ALT)


5,50

Amylaasi (AMYL)


4,50

Aspartaattiaminotrasferaasi-(AST)


4,50

Urea (BUN)


5,50

Kalsium (Ca)


4,50

Kolesteroli (CHOL)


5,50

Kreatiinikinaasi (CK)


4,5

Kreatiini (CREA) 9,50

Fruktosamiin (FRU)


4,50

Gammaglutamyylitransferaasi (GGT)


4,50

Glukoosi (GLU)


5,50

Laktaatti (LAC)


5,50

Laktaattidehydrogenaasi (LDH)


5,50

Lipaasi (LIPA)


4,50

Magnesium (Mg)


4,50

Ammoniakki (NH3)


4,50

Fosfori (PFOS)


4,50

Kokonaisbilirubiini (TBIL)4,50

Kokonaisproteiini (TP)


4,50

Triglyseridi (TRIG)


4,50

Virtsahappo (URIC)

Muut laboratoriotestit

Virtsa22,00

(Sakka, PH, ominaispaino, viljely, herkkyys)

Korva12,00

Korvanäytteen sively

Korva12,00

Korvanäytteen viljely ja herkkyys

Iho14,00

Raapenäyte ja ulkoloisten tutkiminen

Iho13,00

Teippinäyte iholta

Iho13,00

Raapenäyte iholta

Iho13,00

Sieniviljely
Allergia

179

Spot Spectrum alkutesti 

Kirjaudu sisään ja arvostele tuote.