TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, GDPR, 12–14 art.)

Tämä asiakirja on laadittu informoimaan Sinua henkilötietojesi käsittelystä Verkkokauppa Kivuton Oy:ssä.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Verkkokauppa Kivuton Oy

Jukolankatu 18, 80160 Joensuu

tilaus@kivuton.fi

jäljempänä ”me”

2. Rekisteri, jota tämä seloste koskee

Asiakasrekisteri, joka sisältää seuraavat henkilötietoryhmät:

-   asiakkaan tunnistamis- ja yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot; sekä

-   tiedot asiakkaan omistamista eläimistä

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

-   yhteydenpito potilaan omistajiin, laskutuksen järjestäminen sekä

-   suoramarkkinointi eläinten omistajille (mm. uutiskirjeet)

Käsittelyn oikeusperuste on oston yhteydessä sopimuksen täytäntöönpano ja sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen asiakkaan pyynnöstä (GDPR 6(1) artiklan b alakohta). Käsittelyn oikeusperuste suoramarkkinoinnissa on rekisterinpitäjän oikeutetut edut (GDPR 6(1) artiklan f alakohta), jotka ovat rekisterinpitäjän taloudelliset edut, joita markkinoinnilla pyritään saavuttamaan.

4. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta säännöllisesti kenellekään tai mihinkään. Massamuotoisesti tai laajamittaisesti asiakasrekisterin, asiakkaan tai muidenkaan tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytä.

Olemme tehneet henkilötietojen käsittelyä sisältävästä toiminnasta sopimuksia eräiden palveluntarjoajien kanssa. Nämä palveluntarjoajat voivat käsitellä osin myös sinun henkilötietojasi meidän puolestamme. Olemme varmistaneet näissä tilanteissa sopimuksin ja ohjauksella henkilötietojesi suojan.

5. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

6. Henkilötietojen hävitys

Hävitämme asiakassuhteeseen liittyvät asiakirjat viimeistään kun 10 vuotta on kulunut asiakassuhteen päättymisestä. Kirjanpitolainsäädännön mukaan säilytettävää aineistoa säilytämme kuitenkin aina lain vaatiman ajan.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on lähtökohtaisesti oikeus pyytää meiltä pääsy Sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus halutessasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoja osoitteesta: www.tietosuoja.fi

Kirjaudu sisään ja arvostele tuote.